ระงับความโ ก ร ธ สร้างความสุขเป็น 10 เท่า 

วิ ธีระงับความโ ก ร ธ สร้างความสุขเป็น 10 เท่า

ความโ ก ร ธไม่ทำให้ใครเป็นสุข มีแต่จะทำให้เป็นทุ ก ข์ ยิ่งโ ก ร ธง่าย โ ก ร ธแรง ก็ยิ่งเป็นทุกบ่อย เป็นทุกขฺมาก

ทุกวันนี้คนเราต่างที่มา ต่างพ่อต่างแม่ ย่อมมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา และหากเขามาทำให้เราไม่สบายใจ เราอาจจะโ ก ร ธ จะเ ก ลี ย ดเขาก็เป็นเรื่องธรรมดาเช่นกันแต่วันนี้เรามีบทความมาให้เพื่อนๆ

ได้อ่านดู เมื่อเพื่อนๆอ่านบทความนี้จบ เพื่อนๆ จะมีความสุขเป็น 10 เท่า และจะไม่รู้สึกโ ก ร ธ เ ก ลี ย ดเขาอีกเลย

หลวงพ่อรูปหนึ่ง ท่านปลูกกล้วยไม้ไว้อยู่หนึ่งกระถาง ดูแลเอาใจใส่ ทะนุถนอม กล้วยไม้ ก็แข็งแร ง สวยงามยิ่งขึ้น วันหนึ่ง หลวงพ่อท่านต้องออ กไปธุระหล า ยวัน ก็เลยวานให้เณรน้อยให้ช่วยดูแล เณรน้อยก็เอาใจใส่ดูแลอย่ างดี กล้วยไม้ก็ยิ่ง งอ กงาม มีอยู่วันนึงเณรน้อย ต้องออ กไปธุระ และก่อนออ กไปนั้น

ได้เอากระถางไปวางต ากแดด ตรงริมหน้าต่าง หลังจากนั้นก็เกิดพายุอย่ างไม่คาดคิด ได้พัดเอากระถางตกลงบนพื้นแต กกระจาย และต้นกล้วยไม้หั กเละ เมื่อเณรน้อยกลับมาเห็น ตกใจ

และเสี ยใจมาก กลั วว่าหลวงพ่อตำหนิที่ดูแลกล้วยได้ไม่ดี ไม่กี่วันหลวงพ่อก็ได้กลับมา เณรน้อยได้เล่าเรื่องราวต ามจริง เตรียมตัว เตรียมใจรับการถูกว่ากล่าว

แต่หลวงพ่อ กลับไม่ได้ว่าอะไรเลย ทำให้เณรน้อยแปลกใจมาก เพราะหลวงพ่อรักกล้วยไม้กระถางนี้มาก หลวงพ่อแค่ยิ้ม ๆ

แล้วกล่าวว่า’ ข้า ปลูก กล้วยไม้ไว้ไม่ได้ เพื่อไว้โ ก ร ธนะ ‘ แค่คำง่าย ๆ กล า ยเป็นสัจธรรม ปล่อยวางทุกสิ่งลงได้

คนเราทุกคนทำงานไม่ได้เพื่อไว้โ ก ร ธกันคนเรารักกัน ก็ไม่ได้เพื่อไว้โ ก ร ธกัน สิ่งไหนที่ให้ไปแล้วหากมันเอากลับมาไม่ได้ อย่ าไปโท ษใคร หรือ เสี ยใจกับมัน มากไป

‘เมื่อยังมีอยู่ต้องใส่ใจ เมื่อเสียไป ให้ปลดปลง’ หากคุณคิดแค้ นใคร ชีวิต ก็เต็มไปด้วย ความแ ค้นความอย ากเอาชนะ จงอย่ าโ ก ร ธลูก พ่อแม่ พี่น้อง เพื่อนร่วมงาน และทุกสรรพสิ่งในโลก จงเป็นคนใจกว้าง มีเมตต า อุเบกขา ปล่อยวาง แค่นี้ก็สุขใจมากพแแล้ว

ขอขอบคุณ ปากหวาน