ยืมแล้วต้องคืน ก ร ร มของคนไม่คืนเงิน รักเพื่อนอย่ าให้เพื่ อนยื มเงิน

ยืมแล้วต้องคืน ก ร ร มของคนไม่คืนเงิน รักเพื่อนอย่ าให้เพื่ อนยื มเงิน

เงินกับเพื่อนทำให้เสีย เพื่อนยืมเงิน เสียเงิน ยังเสียเพื่อน ย ามยืมเหมือน เทพเจ้า เขานบไหว้ ย ามท่วงเลา เขาเห็น เป็นจั ญ ไ ร เงินไม่ได้ ซ้ำเพื่อนแยก แตกทางกัน

ไม่อย ากเสีบเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน คำคมนี้ คงเตือนสติใครหล า ยๆ คนได้เป็นอย่างดี หากว่าเรารักเพื่อนคนนั้นและอย ากให้เพื่อนคนนั้นของคุณยังอยู่ในชีวิตของคุณ คุณก็อย่าทำร้ า ยเขาโดยการให้เขายืมเงินเด็ดข า ด วันนี้เรามีบทความมานำเสนอ ยืมแล้วต้องคืน ก ร ร มของคนไม่คืนเงิน รักเพื่อนอย่าให้เพื่อนยืมเงิน ไปดูกันว่าผลของการกระทำของคนที่ไม่คิดจะคืนเงินจะเป็นอย่างไรพร้อมกันเลยค่ะ

หากคุณเคยให้เพื่อนหรือใครสักคนยืมเงิน เชื่อว่าคงจะเข้าใจลึกซึ้ง ถึงความหมายของประโยคที่ว่า ‘ถ้าไม่อย ากเสียเพื่อน อย่าให้เพื่อนยืมเงิน’ ตอน มายืมสุดเศร้า เล่าความลำบาก เเต่เมื่อถึงกำหนดไม่ยอมคืน บางคนต้องบากหน้าไปทวง แต่ก็ยังไม่ได้คืน ต้องเสียเพื่อนไปเพราะเงินไม่เท่าไหร่มาหล า ยคนแล้ว

แม้เราจะทำอะไรเขาไม่ได้ แต่บาปก ร ร มทำหน้าที่ของมันเสมอ ผลก ร ร มของการยืมเงินของแต่ละคนไม่เหมือนกัน เพราะจะแปรไปต ามเจตนาของผู้ยืม บางคนยืมแล้วเจตนาจะคืนแต่มีเหตุให้ไม่สามารถคืนได้ ผลก ร ร มย่อมแตกต่างจากผู้ที่ยืมและมีเจตนาว่าจะไม่คืน หรือบอ กผลัดไปเรื่อยๆ ทำให้ผู้ให้ยืมเดือ ดร้อนใจ เป็นก ร ร มทางใจ

อยู่ที่จะเลือ กต่อเวรหรือหยุดเวร แม้ในทางโลกจะเหมือนเราเสียเงินให้เขาฟรีๆ แต่ทางธรรมคือเรายกห นี้ก ร ร มให้เขาไปแบกแทน ให้ลองย้อนตั้งคำถามกับตนดูว่าสมควรจะโ ก ร ธแ ค้ น ตัวแทนนี้อยู่หรือไม่? โดยเนื้อหาของบทความฉบับเต็มมีดังนี้

ยืมเงินแล้วไม่คืนผลอาจไม่เหมือนกันต้องดูที่ตัวก ร ร มของแต่ละคนเมื่อรู้ว่าก ร ร มเป็นอย่างไร ก็จะพออนุมานถูกว่าผลก ร ร มน่าจะประมาณไหน รูปแบบของก ร ร มแปรไปต ามเจตนา รวมทั้งความสามารถที่จะทำให้สำเร็จต ามเจตนาด้วย เช่นบางคนยืมด้วยความตั้งใจคืนอาจมีข้อสัญญาชัดเจนว่า

จะคืนเมื่อใด ให้หรือไม่ให้ดอ กเบี้ยแล้วคืนได้ต ามนั้นพร้อมของแถมต ามข้อตกลงผลที่เกิดขึ้นทันที คือความผูกพันในทางดี เป็นที่น่าเชื่อถือสำหรับกันและกัน ฝ่ายให้ ถือว่าได้บุญที่ให้โอ กาสฝ่ายรับ ถือว่าได้บุญที่ได้ทำต ามที่พูด มีความสุข มีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันทั้งคู่

บางคนยืมด้วยการตั้งใจคืนเสร็จแล้วคืนไม่ได้ ชนิดสุดวิสัย อย่างนี้ไม่ได้ตั้งใจโ ก ง ไม่ได้ผิดศีลข้อ ๒แต่ผลที่เกิดขึ้นทันทีในชาติปัจจุบัน คือ ความทรมานใจการขา ดความนับถือตัวเองและการไม่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนอื่นส่วนผลในชาติถัดไปก็พอสมน้ำสมเนื้อ

เช่นที่ให้เงินใครยืมแล้วไม่ได้คืนเพราะเหตุสุดวิสัยของลูกห นี้ เป็นต้บางคนยืมด้วยความตั้งใจเรื่อยๆมาเรียงๆไม่ฟันธง ไม่แน่ใจว่าจะคืนเมื่อไรคิดเผื่อไว้แค่แผ่วๆ ว่า เดี๋ยวมีมากๆค่อยให้แบบนี้เหมือนก้ำกึ่ง เพราะทำไปๆมีสิทธิ์พลิกจาก ‘เดี๋ยวจะคืน’

เป็น ‘ไม่คืนดีกว่า’ เอาได้ง่ายๆ ถึงจุดหนึ่งคนพวกนี้จะลืมความสัมพันธ์เก่าๆหมดพอเห็นตัวเลขในบัญชีที่คืนได้ แต่เกิดความเสียดายความตระหนี่เข้าครอบงำจิตใจ รู้สึกขึ้น มาว่าอยู่ในบัญชีกู แปลว่าเงินกูเรื่องอะไรจะให้มันห า ยไปอยู่ในมือคนอื่น ความสำคัญมั่นหมายว่า ‘ของกู’ทั้งๆที่ไม่ใช่นั่นแหละ

คือมุขเด็ดที่กิเลสบงการให้ก่อบาปกันดื้อๆผลทันทีคือมีจิตอ่อนแอ คิดอะไรแบบเด็กๆ อยู่บนเส้นทางของคนเหลวไหล ข้างหน้าจึงสมควรกับชะต าที่ดูเหลวไหล ไร้เหตุผลวันหนึ่งเหมือนมีท รั พ ย์ที่ยั่งยืน อีกวันกลับมล า ยห า ยไปราวกับความฝัน เป็นต้นบางคนยืมด้วยความตั้งใจไม่คืนตั้งแต่แรก แต่มาหว่านล้อมล่อหลอ กว่าจะคืน

พร้อมดอ กเบี้ยมหาศาลบานตะไท ที่มายืมตรงนี้ก็เพียงเพราะอย ากประชดแบงก์ที่กู้ย ากกู้เย็นนัก อันนี้ผิดศีลข้อ ๒ เต็มๆเพราะขึ้นต้นด้วยเจตนาถือเอาท รั พ ย์ ที่เจ้าของมิได้ยกให้และการผิดแบบนี้แถมพกข้อ ๔ มาด้วย ฉะนั้น ในที่ที่ก ร ร มเผล็ดผล

โทษสถานเบาในโลกมนุษย์ คือต้องเหมารวมทั้งผลของการผิดข้อ ๒ และ ๔ รวมกันสองกระทงผลของข้อ ๒ คือเป็นผู้มีท รั พ ย์พินาศ ด้วยเหตุร้า ยผลของข้อ ๔ คือเป็นผู้ถูกหลอ กลวง ถูกใส่ร้า ย พูดง่ายๆว่า มีสิทธิ์เสียทั้งท รั พ ย์ เสียทั้งชื่อเสียง ด้วยการถูกใส่ร้า ย ใส่ไคล้หรือถูกต้มตุ๋นล่อลวงได้สารพัด

แต่ข้อเท็จจริง เป็นเช่นที่พระพุทธเจ้าตรัสคือ คนโกหกเป็นนิตย์ ที่จะทำชั่วอะไรไม่ได้นั้นไม่มี ยิ่งถ้ามาถึงขั้นโกหกเพื่อเชิดเงินคนอื่นได้ ทำให้เขาเดือ ดร้อนหน้าต าเฉยได้ก็แปลว่าต้องทำบาปร้า ยกาจได้หนักกว่านี้ไปเรื่อยๆ ฉะนั้น โทษทัณฑ์ที่แท้จริงก่อนจะมีสิทธิ์ได้กลับมาเป็น มนุษย์

จึงน่ากลัวกว่าที่เราเห็นๆกันขณะเป็น มนุษย์ในฐานะคนถูกโ ก ง ก็ต้องระลึกด้วยว่า เกมก ร ร มยังไม่จบคนถูกโ ก งก็ต้องมีก ร ร มในขั้นต่อไป เมื่อทวงแล้วไม่คืน เมื่อฟ้องแล้วไม่สำเร็จ (เพราะมักไม่มีสัญญาเป็นล า ยลักษณ์อักษรกัน) ที่สุดก็เหลือ ก ร ร มทางใจจะคุมแ ค้ น อย ากลงมือแก้แ ค้ นให้ห า ยเ จ็ บใจ หรือจะเลือ กเชื่อว่านี่เป็นโอ กาสดี

ชาตินี้ได้รู้จักศาสนาที่สอนเรื่องเหตุและผล ทำเหตุอย่างไรมา ก็ต้องได้ผลอย่างนั้นบ้างรู้แล้วเราจะเลือ กต่อเวรหรือหยุดเวร ทางโลกเหมือนยกให้เขาได้เงินไปฟรีๆแต่ทางธรรมคือยกห นี้ก ร ร มให้เขารับไปแบกแทน ในเมื่อมีตัวจากไปแล้ว ตัวแทน มารับช่วงถึงที่เราสมควรแ ค้ นเคืองหรือขอบคุณ

ขอขอบคุณ e-yhangwa