พูดให้กำลังใจตัวเองในทุกๆ เช้าหลังตื่นนอน ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

พูดให้กำลังใจตัวเองในทุกๆ เช้าหลังตื่นนอน ทำให้ชีวิตมีความสุขมากขึ้น

ในทุกๆ วันหลังจากตื่นนอนในย ามเช้าๆ อย ากให้คุณได้ลองพูดกับตัวเองว่า วันนี้ฉันจะมีความสุขที่สุด และจะทำให้ชีวิตของคุณนั้นพบเจอแต่ความสุข

การที่เราจะใช้ชีวิตอย่ างมีความสุขได้นั้น เราต้องสร้างมันขึ้น มาเสียก่อน บางทีการที่เราหมั่นดูแลตัวเองอยู่เสมอ มันก็อาจจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าที่เป็นอยู่ พย าย ามใช้ชีวิตอย่ างมีความหวัง ให้กำลังใจตัวเองเสมอ

เพื่อที่เราจะได้มีกำลังใจในการใช้ชีวิตต่อไปในวันพรุ่งนี้ อย่ าลืมนะว่าคนที่สามารถให้กำลังใจเราได้ดีที่สุด ก็คือตัวของเราเอง ไม่ใช่คนอื่นที่ไหนเลย หากเราไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง ก็เหมือนว่า

เราได้หมดสิ้นทุกอย่ างแล้วในชีวิต ต่อให้เราคิดจะทำอะไรมันก็ไม่มีพลังที่จะทำ ขนาดตัวเราเองยังไม่คิดที่จะให้กำลังใจตัวเอง แล้วจะไปหวังให้คนอื่น มาให้กำลังใจเราได้อย่ างไร ทุกอย่ างมันควรเริ่มต้นจากตัวของเราเอง อย่ าพย าย ามไปคาดหวังกับคนอื่นให้มากนักเลย

การพูดกับตัวเองในแง่บวกพื่อความสำเร็จนั้นเป็นสิ่งสำคัญ และเมื่อมีการทำอย่ างต่อเนื่องและทำอย่ างถูกต้อง คำพูดในแง่ดีที่บอ กกับตัวเองนี้จะสามารถป้องกันคุณจากความคิดในแง่ลบและทำล า ยตัวเองได้ คำพูดในแง่ดีจะช่วยเปลี่ยนระบบความคิดของคุณใหม่ และช่วยให้คุณหลุดจากความเชื่อที่อยู่ในกรอบของตัวเอง

เป็นการสื่อสารระหว่างจิตสำนึกความรู้สึกผ่ านทางจิตใจ และการกระทำของจิตใต้สำนักในจิตใจ อาจอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นก็คือ การพูดคุยกับจิตใต้สำนึกของตัวเอง หรือ การตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกของเราด้วยความคิดในแง่บวก

ส่วนใหญ่คนเรามักพูดกับจิตใต้สำนึกของตัวเองด้วยความคิดในแง่ลบ ซึ่งจะนำไปสู่การดูถูกตัวเอง การตัดสินใจที่ไม่ดี และมีทัศนคติที่ไม่ดีต ามมาด้วย แต่เราสามารถแก้ไขได้ด้วยวิธีที่ง่ายและถูกต้องที่สุดนั่นก็คือ การพูดคุยกับตัวเองในแง่บวกเพื่อความสำเร็จนั่นเอง

ความสำเร็จเป็นเรื่องภายในจิตใจ หากคุณเห็นตัวเองเป็นคนที่ประสบความสำเร็จแบบไหน ความคิดของคุณจะเปลี่ยนให้คุณกล า ยเป็นคนแบบนั้น ดังนั้นเราจึงใช้การพูดคุยกับจิตใต้สำนึกในแง่บวกเพื่อช่วยให้เราประสบความสำเร็จ

เพื่อความสำเร็จสามารถทำให้เรามีทัศนคติที่ถูกต้องแม้อยู่ในสถานการณ์ที่ย ากลำบาก คำพูดที่ดีและสร้างสรรค์จะเป็นจุดเริ่มต้นให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้น ดังนั้นเราควรนำคำพูดนั้น มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองมากที่สุด และนี่คือ 10 ประโยค ที่เราควรใช้พูดกับตัวเองในแง่บวกเพื่อความสำเร็จ โดยที่ประโยคเหล่านี้แหละที่จะมาเปลี่ยนชีวิตของคุณ

1 ข้ อฉันเชื่อว่า ฉันสามารถทำได้ทุกอย่ างคุณต้องพูดกับตัวเองทุกวันว่า ‘ฉันทำได้’

การปลุกใจและให้กำลังใจตัวเองด้วยการพูดแบบนี้ จะทำให้คุณสามารถทำทุกสิ่งทุกอย่ างที่ตั้งใจเอาไว้ได้

2 ข้ อร่างกายของฉันแข็งแรง จิตใจของฉันยอ ดเยี่ยม

จิตวิญญาณของฉันสงบร่างกายของเราจะแข็งแรงได้นั้น ต้องเริ่มต้น มาจากจิตใจและจิตวิญญาณที่แข็งแรง หากทั้งสองอย่ างนี้ต้องทุ ก ข์จากอารมณ์ในด้านลบ ส่วนอื่น ๆ

ก็จะมีผลกระทบต ามไปด้วยสาเหตุอันดับหนึ่งของสุขภาพและการเกิดโ ร คต่าง ๆ ก็คือตัวคุณเอง หากเราสามารถกำ จั ดความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหมดออ กไปได้ด้วยการบอ กตัวเอง

อาการเ จ็ บ ป ว ดที่คุณกำลังเผชิญอยู่นั้นก็จะทุเลาลงแล้วทำไมถึงจะไม่ลองเอาชนะความเ จ็ บป่ ว ยของตัวเอง ผ่ านการพูดกับตัวเองในแง่บวกล่ะ

3 ข้ อฉันเป็นสถาปนิกของชีวิตตัวเอง

ฉันสร้างฐานและเลือ กสิ่งที่เหมาะสมให้กับชีวิตของฉันเองการพูดกับจิตใต้สำนึกเป็นสิ่งที่คุณควรบอ กตัวเองทุกเช้าตอนตื่นนอน เมื่อเริ่มวันใหม่ก็ควรทำให้มันเป็นวันที่สดใส และแบ่งปันความสดใสนี้ไปยังคนที่อยู่รอบตัวด้วย

คุณสามารถทำในสิ่งที่คุณชอบได้ในทุก ๆ วัน เพราะคุณคือเจ้าของชีวิตตัวเอง ที่เป็นเหมือนสถาปนิกคอยออ กแบบชีวิตให้กับตัวคุณเองหากคุณเริ่มวันใหม่ด้วยความคิด

และความรู้สึกในแง่บวก มันก็จะเปลี่ยนวันของคุณให้เป็นอะไรที่น่าเหลือเชื่อ และมันก็ได้ผลทุกครั้งจริงๆ นะ ลองทำต ามดู

4 ข้ อทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นตอนนี้

เกิดขึ้นเพื่อสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับฉันไม่เคยมีเรื่องบังเอิญอะไรทั้งนั้น ให้รู้ไว้ว่าทุกสิ่งทุกอย่ างที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลในตัวเอง ซึ่งก็เป็นความบังเอิญที่น่าเหลือเชื่อ หรือที่ช าวพุทธเรียกว่า ธรรมะจัดสรร นั้นเอง

5 ข้ อความสามารถในการเอาชนะความท้าทายของฉันนั้นไร้ขีดจำกัด

ศักยภาพของฉันที่จะประสบความสำเร็จนั้นไม่มีที่สิ้นสุดเป็นเรื่องจริงที่ศักยภาพความสามารถของคนเราไม่มีขีดจำกัด แต่ต้องลงมือทำด้วยตัวเองนะ

ลองถามตัวเองว่า คุณอย ากมีชีวิตแบบไหนอะไรที่หยุดคุณไว้ อะไรคืออุปสรรคที่ขัดขวางตัวคุณเองบ้าง การพูดกับตัวเองในแง่บวกจะช่วยให้คุณจัดการกับขอบเขตหรือข้ อจำกัดทั้งหมดได้

6 ข้ อฉันให้อภั ยคนที่เคยทำร้ า ยฉันในอดีต

และแยกตัวออ กจากพวกเขาอย่ างเงียบๆนั่นไม่ได้หมายความว่าเราลืมอะไรที่พวกเขาทำหรอ กนะ แต่แค่เราเลือ กที่จะอยู่อย่ างสงบ

และเรียนรู้จากบทเรียนที่ได้รับในสิ่งที่พวกเขาทำการให้อภั ยจะช่วยให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้ และการปฏิบัติตัวของคุณต่อประสบการณ์ที่ผ่ าน มาก็คือ ความเป็นอิสระจากสิ่งที่คนอื่นคิดกับคุณนั่นเอง

7 ข้ อฉันสามารถทำเรื่องที่ยิ่งใหญ่ให้สำเร็จได้หนึ่งในการพูดกับตัวเองที่มีพลังมากที่สุด

คือ การบอ กตัวเองในแต่ละวันว่า คุณสามารถทำทุกเรื่องที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตให้สำเร็จได้โฟกัสไปที่จินตนาการและความฝันของคุณ แล้วเชื่อมอารมณ์ความรู้สึกนี้ให้ติดกับจินตนาการของคุณ

โดยการบอ กกับตัวเองด้วยคำพูดในแง่ดี และความเชื่อที่ว่าคุณสามารถยิ่งใหญ่ได้ จะเป็นการมอบพลังให้คุณเองในการสร้างชีวิตที่คุณปรารถนา

8 ข้ อวันนี้ ฉันได้ทิ้งนิสัยที่ไม่ดีไป และรับนิสัยใหม่ที่ดีเข้ามา

ให้นึกไว้ว่า ช่วงเวลาที่ย ากลำบากเป็นเพียงช่วงสั้น ๆ ของชีวิตเท่านั้น สิ่งเหล่านี้จะผ่ านพ้นไปพร้อมกับนิสัยเก่าของคุณ

เมื่อคุณเปลี่ยนรับเอานิสัยใหม่ที่ดีขึ้นเข้ามาพย าย ามปรับตัวไปกับความมีชีวิตชีวาและความกระตือรือร้นอย่ างรวดเร็ว เพื่อนำเราไปสู่แนวคิดหรือไอเดียใหม่ๆ ที่ยอ ดเยี่ยม ซึ่งกระบวนการทางความคิดนี้จะช่วยให้ชีวิตของคุณดำเนินไปอย่ างราบรื่น

9 ข้ อฉันรักและยอมรับในสิ่งที่ฉันเป็นการรักตัวเองเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุด

และเป็นรูปแบบของความรักที่สูงที่สุด เมื่อคุณรักตัวเอง คุณจะเริ่มเห็นคุณค่าและเคารพตัวเองโดยอัตโนมัติหากคุณมีความมั่นใจและภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองทำ คุณก็จะเริ่มเห็นตัวเองในมุมมองใหม่ๆ และได้รับแรงกระตุ้นและแรงบันดาลใจให้ทำในสิ่งที่ใหญ่ขึ้น

และดีขึ้นด้วยคำพูดที่บอ กกับตัวเองเพื่อความสำเร็จเชื่อในตัวเองเพื่อเพิ่มโอ กาสเมื่อคุณพูดประโยคเหล่านี้ หรือพูดกับตัวเองในแง่บวกด้วยประโยคอื่น ๆ

10 ข้ อวันนี้ฉันเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้นและความสุขความสุขต้องเริ่มจากภายใน

ไม่ใช่ภายนอ ก อีกทั้งยังเริ่มต้นทันทีที่คุณตื่นนอนขึ้น มาอีกด้วย ดังนั้นควรหัดพูดประโยคในแง่บวกกับตัวเองซ้ำ ๆ จนเป็นนิสัย ให้เป็นสิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกในทุกเช้า

จิตใต้สำนึกจะทำงานและเริ่มดึงดูดโอ กาสที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณเริ่มต้นที่จะทำต่อไปก่อนที่คุณจะรู้ตัวด้วยซ้ำว่าประตูแห่งโอ กาสจะเปิดให้กับคุณ ดังนั้นคุณสามารถเริ่มต้นเป้าหมายของตัวเอง เพื่อให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าได้ต ามที่คุณต้องการการที่เราจะได้รับความสำเร็จหรือไม่นั้น

ก็ขึ้นอยู่กับตัวเองว่าเราพร้อมที่จะเปิดประตูรับโอ กาสนี้เข้ามาหรือเปล่า ดังนั้นจงกล้าหาญที่จะลงมือทำในสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดี และส่ งผลให้ชีวิตของตัวคุณเองไปสู่จุดที่ดีกว่าเดิม หากแค่พูดกับตัวเองในแง่บวกเพียงอย่ างเดียว แต่ไม่ลงมือทำ คุณก็ไม่มีทางที่จะพบกับความสำเร็จแน่นอน

ขอขอบคุณ forlifeth, มียิ้ม