ผู้หญิงเก่งสู้ชีวิ ต มักมี 10 นิสั ยเหล่านี้กั น

การเป็นผู้หญิงแกร่ง ไม่ได้หมายถึงผู้หญิงที่มีความแข็งแรงแต่อย่ างใด แต่หมายถึงผู้หญิงที่มีความสามารถในการใช้ชีวิตให้ประสบความสำเร็จและมีอนาคตที่ดีได้

และถ้าคุณต้องการเป็นผู้หญิงแกร่งนั้นก็ไม่ใช่เรื่องย ากเพียงเปลี่ยนวิธีคิดและปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตซะใหม่เท่านี้คุณก็กลายเป็นผู้หญิงแกร่งแล้ว

1. เธออยู่คนเดียวก็มีความสุข อยู่เป็นคู่ก็มีความสุข ผู้หญิงแกร่งเธอจะเป็นคนเลือกว่าเองว่าจะใช้ชีวิตจะมีความสุขแบบไหน

2. เธอพึ่งพาตัวเอง เธอรู้ว่าที่พึ่งที่ดีที่สุดคือตัวเอง เธอสามารถควบคุมชีวิตเองได้

3. เธอรู้จักให้อภัย อภัยทานเป็นทานขั้นสูง คนที่จิตใจแกร่งจริงถึงทำได้

4. เธอไม่โลกสวย แต่ก็ไม่มองโลกในแง่ร้ าย เธอมักจะมองโลกตามความเป็นจริง

และมีอคติน้อยกว่าผู้หญิงทั่วไป

5. เธอมีความสวยในแบบของตัวเอง เธอไม่คิดแค่ว่าต้องสวยที่สุด

แต่เธอสวยเพราะเธอมีความสุขกับความสวยของเธอ

6. เธอรู้จักตัวเอง เธอไม่ตามกระแส เธอรู้ว่าเป้าหมายในชีวิตที่แท้จริงคืออะไร

7. เธอไม่ยึดติดอดีต แต่กลับเรียนรู้จากอดีต เธอไม่เพ้อฝันแต่เธอวางแผนอนาคต

เพื่อทำให้เธอมีสติกับชีวิตปัจจุบันและทำให้ดีที่สุด

8. เธอมีความมั่นใจจากภายในและไม่ก้าวร้าว เธอจะพูดอย่ างนอบน้อมด้วยความมั่นใจ

9. เธอมีความกตัญญู ไม่ลืมบุญคุณคนและตอบแทนคนที่มีพระคุณ

10. เธอไม่รู้สึกแพ้ แม้บ้างครั้งจะดูด้อยกว่าคนอื่น

แต่เธอไม่ดูถูกใครแม้เธอจะเก่งกว่า แต่เธอรู้สึกชนะใจตัวเอง

ที่มา  yimlamun