ผลก ร ร มของการปากไม่ดี กับพ่อแม่ อ่านจบจะไม่มีวันเถียงพ่อแม่อีก

ผลก ร ร มของการปากไม่ดี กับพ่อแม่ อ่านจบจะไม่มีวันเถียงพ่อแม่อีก

วันที่คุณยังเป็นเด็กคนที่คอยดูแลคุณตลอ ดเวลา ก็เป็นพ่อแม่ของคุณ เมื่อคุณโตท่านก็ยังเห็นคุณเป็นเด็กน้อยๆ ของท่านอยู่เสมอ แต่ก็มีบางที่คุณนั้นจะชอบเถียพ่อแม่ หากวันนี้คุณได้อ่า นบทความ ผลก ร ร มของการปากไม่ดี กับพ่อแม่ อ่านจบจะไม่มีวันเถียงพ่อแม่อีก

ในชีวิตของเรานั้น เราจะรักใครมันก็ไม่ผิ ดหรอ กนะ แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด ที่เราต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือ อย่ าเห็นใครดีกว่าหรือรักคนอื่น มากกว่าพ่อแม่ เด็ดข า ด เพราะอย่ าลืมนะว่าบนโลกใบนี้ คงไม่มีใครหรอ ก

ที่จะรักและหวังดีกับเราได้เท่ากับพ่อแม่อีกแล้ว ตลอ ดเวลาที่ท่านเลี้ยงดูเรามา ท่านย่อมต้องรัก และผูกพันกับเรามากที่สุด แม้ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเรา แล้วทำให้เรารู้สึกรักมากแค่ไหนก็ต าม แต่เราก็ต้องเห็นพ่อแม่สำคัญมากกว่านะ

เพราะพวกท่านเปรียบเสมือนรักแท้ที่มีอยู่จริง โดยที่เราไม่ต้องไปเสาะหา ไม่ต้องไปต ามหาที่ไหน จงรักท่านให้มากๆ เหมือนที่ท่านทั้งสองรักเรา เชื่อเถอะว่ารักคนอื่นอาจจะมีโอ กาสที่จะต้องเสียใจ และผิ ดหวัง แต่ถ้าคิดจะรักพ่อกับแม่ เราไม่มีวันเสียใจ หรือผิ ดหวังอย่ างแน่นอน

ท่าน ว.ปัญญาวชิโร ได้กล่าวว่า ‘พ่อแม่’ คือพระอรหันต์ของลูก คือผู้ให้กำเนิดชีวิตกับเรา ใครก็ต ามที่ทำความดี เลี้ยงดูและบูช าพ่อแม่ก็จะมีแต่ความเจริญ ไม่มีใครในโลกนี้หรอ กที่จะรักและหวังดีกับเราเท่ากับพวกท่านอีกแล้ว

จนบางครั้งใครที่ไม่เข้าใจหรือมองไม่เห็นก็จะมองความหวังดีของพ่อแม่เป็นสิ่งน่ารำคาญ โดยเฉพาะอย่ างยิ่ง ลูกที่ถูกพ่อแม่ต ามใจมากตั้งแต่เด็ก ๆ พอโตขึ้น มาพ่อแม่ติเตียนอะไรนิดอะไรหน่อยก็ไม่พอใจ

เถียงและด่าว่าพ่อแม่บ้างก็มี จนลืมนึกไปว่า คนที่เรากำลังเถียงหรือด่าว่าอยู่นั้น เป็นคนที่เคยอุ้มท้องเรามาอย่ างย ากลำบาก เฝ้าเลี้ยงดูคอยป้อนข้าว ป้อนน้ำ และส่ งเสียให้เราเรียนหนังสือได้รับการศึกษาสูง ๆ

เป็นเรื่องแปลกที่เรามักจะพบเห็นว่า บางคนพูดจากับคนรอบข้างดี แต่กับพ่อกับแม่ทำไมถึงพูดดีไม่ได้ รู้ทั้งรู้ว่าเป็นสิ่งที่ผิ ด แต่ก็ไม่สามารถหั กห้ า มใจได้นั้น ช่างบาปมหันต์นัก ดังเช่นตัวอย่ างที่จะหยิบยกมาให้ในวันนี้

โบราณว่าไว้ว่า ลูกบางคนมีกำลังปีกกล้าขาแข็ง ก็มาเถียงพ่อเถียงแม่ด้วยความหยิ่งยโสโอหัง อันนี้ถือว่า ‘เป็นก ร ร มเ ว รอย่ างมหันต์ที่ลูกเถียงหรือด่าว่าพ่อแม่’ แม้จะไม่ได้ลงไม้ลงมือก็ต าม ชีวิตจะเหมือนมีความรู้สึกเหมือนกับต า ย ทั้งเป็น ต่อให้พย าย ามทำให้ตัวเองดูดีแค่ไหน ก็ไม่มีวันได้สมหวังดังใจ ก ร ร มที่ส่ งผลมาก็คือ

‘หากเป็นหญิงเมื่อแต่งงานไป ก็จะโดนสามี ดุด่าว่ากล่าว’ หรือหากแต่งงานมีลูกไป ลูกก็จะทำเช่นนี้กลับคืน เป็นต้น ก ร ร มที่ลูกกระทำกับพ่อแม่นั้น จะเป็นสิ่งที่กำหนดชะต าชีวิตของเราในวันข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงาน นายจ้าง

เพื่อนร่วมงานหรือแม้แต่คู่ครองชีวิต ชีวิตของเรานั้นจะมีความสุขหรือไม่ขึ้นอยู่ที่เราปฏิบัติต่อพ่อแม่ของเราด้วยกันทั้งสิ้น ฟังเรื่องเล่าก ร ร มของคนที่ทำร้ า ยจิตใจพ่อแม่ เช่นเดียวกับ หลวงพ่อจรัญ ได้กล่าวถึงบุคคลที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่หรือเคยด่าผู้มีประคุณเอาไว้ว่า

‘อย่ าแม้แต่จะคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลย ไม่ต้องถึงกับฆ่ าหรอ ก แค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีก็บาปแล้ว ทำมาหากินอะไรก็ไม่ขึ้น มีแต่เจ๊ง’ สิ่งที่จะทำให้หนักกล า ยเป็นเบาได้ก็คือ การขอขมาลาโทษพ่อแม่ แล้วหัน มาเจริญก ร ร มฐานเสีย

สำหรับท่านทั้งหล า ยที่รู้ว่าเคยทำผิ ดและอย ากที่จะแก้ไขให้ดีขึ้นนั้น หลวงพ่อจรัญ ท่านได้กล่าวเอาไว้ว่า ‘หากท่านทั้งหล า ยเคยด่าท่านผู้มีพระคุณ ถอนคำพูดแล้วขอสมาลาโทษเสีย ท่านจะได้ผลจากการเจริญก ร ร มฐานทันที เหมือนพระภิกษุต้องแสดงอาบัติให้บริสุทธิ์เสียก่อน แล้วมาเจริญก ร ร มฐานจึงจะได้ผล’

วิธีขอขมาพ่อแม่

หลวงพ่อจรัญกล่าวว่า เมื่อถึงวันเกิดของเราให้ซื้ อเสื้อผ้าใหม่ให้พ่อแม่ คนละ 1 ชุด ผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ 1 ผืน เมื่อตื่นเช้ามาให้ไหว้พระสวดมนต์จบแล้ว จัดหาอาหารอย่ างดีที่สุดที่พ่อแม่ชอบให้พ่อแม่รับประทาน เมื่อท่านรับประทานแล้วให้เชิญท่านนั่งบนเก้าอี้พร้อมกัน

เอากะละมังใส่น้ำอุ่น มาล้างเท้าพ่อแม่ เอาสบู่ฟอ กให้สะอาดแล้วล้างด้วยน้ำให้สะอาดเอาผ้าเช็ดตัวผืนเล็ก ๆ ที่ซื้ อมาเช็ดให้แห้ง เอาแป้งโรยให้ทั่วให้หอม เอาเสื้อผ้าที่ซื้ อมาให้ท่าน หลังจากนั้นให้พูดว่า ‘ก ร ร มใดที่ลูกได้ล่วงเกินคุณพ่อคุณแม่

ด้วยกายก็ดี ด้วยวาจาก็ดี ด้วยใจก็ดี ขอให้คุณพ่อคุณแม่อโหสิก ร ร มให้แก่ลูกด้วย’เสร็จแล้วกราบเท้าท่าน 3 ครั้ง แล้วเอาเท้าท่านทั้ง 2 คน คนละข้างเหยียบที่ศรีษะเรา แล้วให้ท่านให้พรเรา นั่นแหละถึงจะล้างก ร ร มกันได้ ฟังดูแล้วเห็นว่าไม่ย าก

ลองไปทำดูเถอะง่ายนิดเดียวนอ กจากการขอขมาที่กล่าวมาแล้วนั้น การตอบแทนพระคุณท่านด้วยการชักชวนท่านเข้าวัดเข้าวา ทำบุญทำทาน อาหารให้ท่านรับประทาน ปรนนิบัติท่านบ้าง เท่านี้ก็ทำให้ชีวิตของเราเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จได้ไม่ย ากแล้วละค่ะ

ขอขอบคุณ forlifeth, มียิ้ม