ปีนั กษั ต ร ชะตาชีวิตมีเ ก ณฑ์ขึ้นแ ท่ นเป็นเศรษฐี ชีวิตต่อจากนี้ มีแต่รับท รั พย์ ชุดให ญ่

ปีนั กษั ต ร ชะตาชีวิตมีเ ก ณฑ์ขึ้นแ ท่ นเป็นเศรษฐี ชีวิตต่อจากนี้ มีแต่รับท รั พย์ ชุดให ญ่

ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมากๆ

ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายๆท่านนั้นก็คงเลยดูดวงกัน

แน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นั้นมาเช็คดวง

1. ปีนักษัตร ระกา

ท่านที่เกิ ดปี นักษัตรระก า แม้จะเป็นช่วงขาลง มีรายจ่าย มากกว่า รายรับ

และยังเจอปั ญ ห าอุปส รรค ประทุเข้ามา หลายทาง แต่เลิ กน้อยใจ

คิดมาก ได้แล้ว มันกำลัง จะผ่านพ้นไปภาระ หนี้สินของคุณ จะหมดไป ใน

ช่วง ไม่เกินกลางปี ปั ญหาเล็กๆ น้อย ก็จะหมดไป ในสิ้นเดือน ถ้าอย ากมี

รายได้ เพิ่มมากขึ้น ควรต้องลงทุน ร่วมธุรกิจ หรือมีกิจการ เป็นของตัวเอง

บ้างลงแรงสักหน่อย บ อ ก เลยว่าเป็นเดือน ของคุณจริงๆ ทำอะไร ก็จะ

เริ่มประสบความสำเร็จ อย่างราบเรียบ

2. ปีนักษัตร กุน

ท่านที่เกิ ด ปีกุนนั้น ค่อยข้างท รม า นกับการทำงาน อย่างมาก ในช่วงปี

ที่ผ่านมา การเงินชักหน้า ไม่ถึงหลัง หาเท่าไร ใช้ไม่เคยพอบางครั้งถึ ง

กับ ต้องอ ดมื้อ กินมื้อ เพื่ออยู่ให้ถึง สิ้นเดือนแต่ด ว งช ะต าของคุ ณ

กำลังจะเปลี่ยนไป มีเกณฑ์จะ ไ ด้ ปลดหนี้ ปลดสิน จากการที่คุณขยัน หา

ทำมาหากิน อย่างสุจริต ซื่อตรง โชคช ะต าจะเข้าข้าง ช่วยนำพา

ให้ด ว งของคุณ ดำเนินไปพบ กับความเจริญมั่งคั่ง ทำอะไรก็จะเริ่ม

ประสบความสำเร็จ จากคนไม่มีเงินเก็บ ก็จะเริ่มมี ทีละเล็กทีละน้อย และ

นอกจาก จะได้ปลดหนี้ แล้ว ยังมีเกณฑ์ ได้ลาภจากการ โชคเ สี่ ย งโชค

เล็กๆ น้อยๆ

3. ปีนักษัตร ขาล

ในช่วงที่ผ่านมานั้น ด ว งไม่ค่อยดี ทำอะไร จะเห นื่อ ย ไม่ค่อยประสบ

ความสำเร็จ เป็นยุคมืดเป็น ช่วงต กต่ำ ของชีวิตเลย ก็ว่าได้ แต่บัดนี้

ด ว งของ คุณจะเปลี่ยนแปลงไป ในทางที่ดีขึ้นและจะดี ต่อเนื่อง ไปจ น

ถึงในช่ว ง กลางปี จะหมดเคร าะห์หมดโศ ก โชคลาภ ก็มีเข้ามา ให้ชื่นใจ

ด ว งจะดีอย่างมาก ยิ่งเรื่ องของความรั กแล้ว ยิ่งดี ได้คู่ที่ดี

หากผู้ใด มีคู่ครองในช่วง ก็จะพบ กับความสุข ความเจริญ วาสนาผลบุญ

จ ะช่วยประคับประคอง ให้ครอบครัวของคุณ เจริญยิ่งขึ้นไป

4. ปีนักษัตร มะ เ มี ย

ท่านที่เกิ ดปี สองปีที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าด วงช ะต า จะยังไม่พุ่ง ไม่

ก้าวหน้าเท่าไร ทำอะไรไปแล้ว ก็จะเหมือน จะคว้าน้ำเ ห ล ว มีแต่ภาระ

หนี้ สิน ที่ไม่ต้องบรรย ายมากแต่ทว่าด ว งของคุณ จะเริ่มเปลี่ยนไป ที่จะ

ได้ปลดหนี้สิน เตรียมตัว เตรียมใจ รอพบกับ ข่าวดี ได้เลย การทำมา

ค้าขายจาก ที่เคยชะลอตัวการเงินอยู่ในช่วง ฝืดเคืองมาตลอด จะเริ่ม

ทุเลาลง อย่างได้ชัด การงานของคุณ จะประสบ ความไหลลื่น ดีมากทุก

อย่าง เป็นไปได้สว ย

ที่มา lovesecrete