ปิดทองพระ 9 ตำแหน่ง เสริมสิริมงคล ช่วยชีวิตร่ำร ว ย

ปิดทองพระ 9 ตำแหน่ง เสริมสิริมงคล ช่วยชีวิตร่ำร ว ย

การติดทองพระ มีมาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน เป็นการศรัทธา เลื่อมใสในพระพุทธศาสนา และชาวพุทธอย่างเราๆ ก็ชอบทำบุญกันเป็นประจำและเชื่อกันว่าการติดทองเป็นการสร้างบุญกุศลที่ยิ่งใหญ่

การสร้างอานิสงส์โดยการ ปิดทองพระ พุทธปฏิมาจึงเป็นสิ่งที่ให้ผลโดยตรง โดยมีคติความเชื่อว่าผู้ที่ได้มีโอ กาส ปิดทองพระ ไม่ว่าจะเกิดภพชาติใด จะมีผิวพรรณผ่องใสงดงาม มีสง่าราศี เป็นที่ถูกเนื้อต้องใจของผู้ที่พบเห็น

เคล็คมงคลตำแหน่งปิดทองพระ ตำแหน่งไหนถึงดี ช่วยให้ชีวิตรุ่งเรืองทั้งชาตินี้และชาติหน้า คุณรู้ไหมว่า ปิดทองพระ นั้นตำแหน่งไหนดี และแต่ละตำแหน่งบ่งบอ กถึงอะไร

และการปิดทองที่องค์พระนั้น ยังเป็นคติธรรมที่มีจุดมุ่งหมาย ให้พุทธศาสนิกชน ร่วมถึงผู้ที่ศรัทธาสนใจในพระพุทธศาสนาอีกด้วย

1 ปิดทองที่พระอุทร ( ท้อง ) เชื่อว่าจะส่งผลให้ร่ำร ว ย มีกินมีใช้ พรั่งพร้อมไปด้วยท รั พ ย์สินเงินทอง อุดมสมบูรณ์ด้วยท รั พ ย์สินเงินทอง

2 ปิดทองที่พระพักตร์ ( ใบหน้า ) ขององค์พระพุทธรูป – เชื่อว่าจะทำให้ประสบความสำเร็จในชีวิตหน้าที่การงานและชีวิตรุ่งเรือง

3 ปิ ดทองที่พระเศียร ( ศีรษะ ) เชื่อว่าจะทำให้สติปัญญาความจำเป็นเลิศ มีความจำเป็นเลิศ การเรียนดี ฝ่าฝันอุปสรรคในชีวิตไปได้โดยดี สามารถแก้ไขปัญหาชีวิตได้ตลอ ด

4 ปิดท องที่พระนาที ( สะดือ ) เชื่อว่าผู้นั้นจะไม่เจอกับความอ ดอย าก ตลอ ดทั้งชีวิตจะไม่รู้จักคำว่าอ ดและสมบุรณ์ไปด้วยท รั พ ย์สิน มีเงินมีทองใช้ตลอ ดชีวิต

5 ปิด ทองที่พระหัตถ์ ( มือ ) เชื่อว่าทำให้เป็นคนมีอำนาจ มีบารมีสูงส่ง เป็นที่น่ายกย่อง ผู้คนเคารพยำเกรง

6 ปิดทองที่พระอุระ ( หน้าอ ก ) เชื่อว่าทำให้มีสง่าราศีเป็นที่ถูกใจของผู้คน ชื่นชอบ เป็นที่รักใคร่ของผู้คน โดดเด่น ต้องต า ต้องใจ

7 ปิดทองที่บริเวณหลังองค์พระพุทธรูป ( ด้านหลัง ) เชื่อว่าถ้าจะให้การปิดทององค์พระทั้งหมดสมบูรณ์จะต้องปิดที่ด้านหลังด้วย และเชื่ออีกว่าหากปิดทององค์พระได้ทั่วทั้งองค์ในชาตินี้จะทำให้ไม่ว่าภพ ชาติต่อไปชาติไหนก็จะมีผิวพรรณผ่องใส งดงามมีสง่าราศี

8 ปิดทองบริเวณฐานรองพระองค์ มีความเชื่อกันว่าจะช่วยส่งเสริมเรื่องเกี่ยวกับการมีอาชีพหรือหน้าที่การงานให้มั่นคง

9 ปิดทองที่พระบาท ( เท้า ) เชื่อว่าจะสมบูรณ์ไปด้วยที่พักอาศัยและพาหนะ มีความเป็นอยู่ที่ดี มั่งคั่ง

แต่ส่วน การปิดทองหลังพระ เป็นภาษิตที่มีความเชื่อว่า ถ้าจะให้พระองค์นึงมีความสวยงามและสมบูรณ์ ก็ให้ปิดทองทั้งหมดรวมไปถึงปิดที่ด้านหลังด้วย

และควรอธิฐานเวลาปิดทององค์พระดังนี้ ด้วยอานิสงส์แห่งการปิดทองนี้ ขอให้ข้าพเจ้าได้เติมเต็มสิ่งดีๆ ที่ยังไม่เต็มให้บริบูรณ์ ถ้าพบว่าพระพุทธรูปมีการปิดทองเต็มองค์จนแน่นแล้ว

ก็ปิดทองทับทองของคนอื่นลงไป แล้วตั้งจิตอธิษฐานว่า การใดใดที่เป็นสิ่งดีงาม ที่สมบูรณ์แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าได้ทำให้สมบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปอีกด้วยเถิด

รู้แล้วอย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆ นะคะ

ขอขอบคุณ horosociety199