บุตร 4 ประเภท ที่เกิดมาทวงห นี้ มีก ร ร มเก่าร่วมกัน มา

บุตร 4 ประเภทนี้ ที่เกิดมาทวงห นี้ มีก ร ร มเก่าร่วมกัน มา

วันนี้คุณเป็นลูกที่ดีของพ่อแม่ หรือคุรเองเป็นลูกที่เกิดมาทวงถามห นี้ และทวงก ร ร มเก่าที่ทำร่วมกันกับพ่อแม่ของคุรมาตั้งแต่ช าติปางก่อน

วันนี้เรามีบทความ บุตร 4 ประเภทนี้ ที่เกิดมาทวงห นี้ มีก ร ร มเก่าร่วมกัน มา ไปดูกันว่าลูกแบบไหนที่เกิดมาเพื่อทวงห นี้ และก ร ร มเก่ากับพ่อแม่

การที่พ่อแม่ยังอยู่ในชีวิตของเรานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดี เพราะว่าอย่ างน้อยเราก็ยังมีโอ กาสได้ตอบแทนบุญคุณและ ได้ดูแลท่านตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ คนหล า ยคนนั้นไม่มีโอ กาสได้ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่

ทำให้พวกเขาไม่สามารถตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ได้อีกต่อไป แต่เราที่ยังมีพ่อมีแม่ ก็ควรที่จะดูแล ตอบแทนบุญคุณที่ท่านนั้น

เลี้ยงดูเรามาให้ดีที่สุดเถอะนะ จะได้ไม่ต้องมาเสียใจทีหลัง อย่ าลืมนะว่าที่เราโตมาได้ทุกวันนี้ ก็เพราะว่าพ่อแม่ที่คอยเลี้ยงดูเรามา

ถ้าไม่มีพวกท่าน เราก็อาจจะไม่ได้เติบโตมาเป็นดังเช่นวันนี้ ตอนคุณเด็ก พวกท่านก็ดูแลคุณเป็นอย่ างดี ตอนที่ท่านแก่ชรา

คุณก็ต้องทำหน้าที่นั้นให้ดี เหมือนที่ท่านเคยทำกับคุณตอนคุณเด็กๆ การที่พ่อแม่ยังอยู่ในชีวิตของเรานั้น ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆ

อย่ างน้อยเราก็ได้มีโอ กาสตอบแทนบุญคุณ ได้ทำให้ท่านมีความสุข และทำให้เราได้ทำหน้าที่ลูกได้อย่ างสมบูรณ์แบบ

กฎแห่ง ก ร ร ม 3 ช าติ มนุษย์ ทุ ก คนเกิดมาต่างหนีไม่พ้น พบ พราก สุข ทุ ข์ เศร้า อ ภั ย แ ค้ น รัก ชัง นี่คือผลของ ก ร ร ม กระทำสิ่งใดย่อมได้สิ่งนั้น

ไม่มีใครหนีพ้นกฎแห่ง ก ร ร ม ‘สามี ภ ร ร ย า ‘

เองก็มี ก ร ร ม ร่วมกัน มา ไม่ว่าจะ ก ร ร ม ดี หรือ ก ร ร ม ชั่ ว ถ้าไม่มี ก ร ร ม ร่วมกัน มาเลย ก็ไม่อาจอยู่ร่วมบ้านหลังเดียวกันได้

ส่วน’บุตรธิดา’ นั้นคือ ห นี้ ไม่ว่าจะเป็นทวง ห นี้ หรือชดใช้ ห นี้ ก็สุดแท้แต่ เ ว ร ก ร ร ม ที่ทำมา

หากไม่มี ห นี้ ไม่มาเกิดเป็น บิดา มารดา ลูกกัน ได้ เช่นนั้น สามี ภ ร ร ย า คู่ใด ที่มี ก ร ร ม ดีร่วมกัน มา ย่อมสมานสามัคคี

รักใคร่กลมเกลียว ถือไม้เท้ายอ ด ท อ ง กระบองยอ ดเพชร

ส่วนสามี ภ ร ร ย า ที่มี ก ร ร ม ชั่ ว ร่วมกัน มาแต่อดีตช าติ ย่อม ทะเลาะเบาะแว้ง บ้าน แ ต ก ส า แ ห ร ก ข า ด ไม่อาจอยู่ร่วมกัน จนวันสุดท้าย

ส่วน ‘บุตรธิดา’ นั้น จะมาเกิดใน ๔ ลักษณะต่อไปนี้

1 มา ล้ า ง แ ค้น

ด้วย ก ร ร ม ในอดีต ที่ได้สร้างร่วมกัน มา จึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน เมื่อเติบใหญ่ก็จะกล า ยเป็นลูกล้างผลาญ

ทำให้ครอบครัว ล่ ม ส ล า ย เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า ‘ลูก ท ร พี’ เขามา ล้ า ง แ ค้ น ดังนั้น อ ย่ า

ได้ผูก เ ว ร ไว้กับเขา เจ้า ก ร ร ม นาย เ ว ร ที่อยู่ภายนอ ก ยังพอป้องกันได้ แต่นี่เกิดมาเป็นลูกหลานในบ้านใน

ตระกูลแล้ว จะทำ อ ย่ า ง ไรดี ดังนั้น อ ย่ า ทำ ร้ า ย ใคร เพราะต่างคนต่างก็รักตัวกลัวจากกันเช่นกัน

2 มาแทนคุณ

ด้วยบุญในอดีต ที่ได้สั่งสมร่วมกัน มา ด้วย พ ร ะ คุณที่มีต่อกัน จึงได้มาเกิดเป็นครอบครัวเดียวกัน เราเรียกบุตรธิดาเหล่านี้ว่า ‘ลูกกตัญญู’

เขามาเพื่อที่จะทดแทนคุณ เป็น เ ด็ ก ดี ฉลาด เชื่อฟัง เขาเหล่านี้ไม่มีทาง จะทำอะไร เ สี ย ห า ย ให้บิดามารดาต้องกลัดกลุ้มกังวลใจ

3 มาใช้ ห นี้

ช าติก่อนหนหลัง เขาเป็น ห นี้ บิดามารดาไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน เมื่อเขาเกิดมาในช าตินี้ จึงต้องทำงาน หา เ งิ น เหน็ดเหนื่อย

เพื่อเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ ก็อยู่ที่ว่า เป็น ห นี้ บิดามารดามาก น้อยเพียงใด

หากเป็น ห นี้ มาก ก็ต้องเลี้ยงดูบิดามารดา เป็น อ ย่ า ง ดีแล้วจะแก้ไข อ ย่ า ง ไร หากเราและลูกหลานผูก ก ร ร ม ที่

ไม่ดีต่อกัน มา แต่ปางก่อนแล้ว คำตอบก็คือ นำพาลูกหลานเข้าวัด หมั่นบำเพ็ญปฏิบัติธรรม

ศึกษา พ ร ะ ธรรม เมื่อต่างฝ่ายต่างศึกษาธรรม ย่อมแปร ก ร ร ม ร้ า ย ให้กล า ยเป็น ก ร ร ม ดีได้ ย่อมคล า ยความจองจำ คับ แ ค้ น

ให้สล า ยคล า ยลงได้ เช่นนี้ที่เราเรียกว่า ‘เปลี่ยนแปลงชะต าชีวิต เปลี่ยน ร้ า ย กล า ยเป็นดี’

4 มาทวง ห นี้

ช าติก่อนหนหลัง บิดามารดาเป็น ห นี้ ไว้ ไม่ได้ชดใช้คืน ห นี้ ที่ว่าคือ ห นี้ เ งิ น ไม่ใช่ ห นี้ ชีวิต เขาจึงเกิดมาเพื่อทวง ห นี้ คืน หากเป็น ห นี้ กันน้อย

เกิดมาให้ดูแลปีสองปีเขาก็จากไป เราเป็น ห นี้ เขาเท่าไหร่ เมื่อใช้หมด เขาก็ไป ต่อให้คุณรักเขามากแค่ไหน เขาก็ไม่เคยใส่ใจ

คุณ หากเป็น ห นี้ เขาเยอะ เลี้ยงจนเติบใหญ่ จบ ม ห า วิ ท ย า ลั ย เรียนจบวันนั้น ก็จากวันนั้น เขาไม่อยู่รับใช้เรา เพราะมาทวง ห นี้ ห นี้ หมดก็จากไป หากเป็น ห นี้ บิดามารดาน้อย

ก็เลี้ยงดูต ามอัตภาพเหมือนที่เราเคยพบเห็น เลี้ยงบิดามารดาประหนึ่งคนรับใช้ในบ้าน เพราะอะไร เพราะมาใช้ ห นี้ ก ร ร ม

ลูกประเภทนี้ แม้จะเลี้ยงดูบิดามารดา แต่ ก็หล่อเลี้ยงแค่กาย ไม่หล่อเลี้ยงจิตใจ

เลี้ยงดูโดยปราศจากความเคารพ และความกตัญญู ซึ่งต่างจากบุตรที่เกิดมา เพื่อทดแทนคุณ ประเภทนี้ไม่เพียงแต่หล่อเลี้ยงกาย ยังหล่อเลี้ยง จิตใจบุพการีด้วย หลักธรรมในข้ อนี้

มิใช่เพียงแค่ลูกหลาน ยังรวมทั้งญาติพี่น้อง และคนรอบข้าง ทั้งหล า ย ที่เราได้รู้จัก และเคยได้อยู่ร่วมกัน มา หากแต่เป็นเพราะ ก ร ร ม ที่ก่อกัน มา หนักหนา

หรือ เบาบาง หากบุญคุณ ความ แ ค้ น หนักหนา ก็เกิดมาเป็นสามี ภ ร ร ย า และลูกหลานพี่น้อง หากบุญคุณ และความ แ ค้ น เบาบาง ก็เกิดมาเป็นญาติสนิทมิตรสห า ย คุณเดินซื้ อของในตลาด อยู่ๆคนแปลกหน้า ก็มายิ้มให้คุณและ

คุณก็ยิ้มตอบ ล้วนเป็นบุญ ก ร ร ม แต่ช าติปางก่อน แต่ถ้าคุณรู้สึก ขัดหูขัดต า แถมไม่พอใจ ยังทะมึงต า ใส่ฝ่ายตรงข้ามอีก

นี่ก็ล้วนเป็นบุญ ก ร ร ม แต่ช าติปางก่อนเมื่อเข้าใจในกฏแห่ง ก ร ร ม เหล่านี้ เราจะได้ไม่ผูก ก ร ร ม ด้านดำเพิ่ม แต่จงผูก ก ร ร ม ด้านขาวซึ่งเป็น ก ร ร ม ดีจะดีกว่า

ขอขอบคุณ แสงธรรมนำทาง,bohatto