นิ้วมือบอ ก ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ นิ้วมือของคุณนั้นเป็นอย่ างไร

นิ้วมือบอ ก ความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณ นิ้วมือของคุณนั้นเป็นอย่ างไร

วันนี้เรามีเกมทำนายความเป็นตัวตนที่แท้จริงจากนิ้วมือของคุณ โดยให้คุณนั้นเลือ ก ภาพนิ้วมือที่คล า ยยกับนิ้วมือของคุณมากที่สุดมา 1 ภาพ และเมื่อเลือ ก ภาพนิ้วมือได้แล้ว ไปอ่ า นคำทำนายความเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณกันค่ะ

1 นิ้วมือตรง

คนที่มีนิ้วมือตรง มักจะเป็นคนรักอิสระ ซื่อสัตย์ ใจดี และมีเมตต า แต่ก็จะชอบปิดบังความรู้สึกของตัวเอง สร้างทำตัวเข้มแข็งแต่จริงๆ แล้วเป็นคนอ่อนไหวมากเลยแหละ

2 นิ้วมือแหลม

เป็นคนที่เคารพตัวเอง และเมื่อคุณรักใครสักคนแล้วคุณจะไม่ทำล า ยความไว้วางใจที่เขามีให้และจะให้ความสนใจ เอาใจใส่คนรักอย่ างเต็มที่ ขณะเดียวกันก็กลัวที่จะเจอความเ จ็ บ ป ว ด คุณก็เป็นคนที่มุ่งมั่นและทุ่มเทมาก สังเกตได้จากเวลาที่คุณทำงานคุณจะตั้งใจทำอย่ างมาก และจะไม่ลุกไปไหนเลย จนกว่าคุณจะทำเสร็จ และคุณก็เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์คนหนึ่งเลยล่ะ

3 นิ้วข้ อใหญ่

คนที่มีนิ้วข้ อมือใหญ่ส่วน มากเป็นคนใจเย็น ไม่ค่อยเอาเรื่องที่จะทำให้คุณโ ก ร ธเก็บมา คิดให้ป ว ดหัวและเลือ ก ที่จะปล่อยวาง แต่บางทีคุณก็ไม่ค่อยชอบความท้าทาย หรืออยู่ในสถานการณ์ที่ไม่คุ้นเคย ซึ่งจุดเด่นของคุณก็คือ คุณเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น แคร์คนรอบข้าง จิตใจดีและคิดก่อนทำ

 

ขอขอบคุณ verrysmilejung