ทำต า มได้เล ย โบร า ณเข าว่าไว้ 9 สิ่ งที่ทำแล้ วร าบรื่น ค้าข า ยขึ้ น

ทำต า มได้เล ย โบร า ณเข าว่าไว้ 9 สิ่ งที่ทำแล้ วร าบรื่น ค้าข า ยขึ้ น

หากใครที่ทำอาชีพค้าขาย ต้องดูเอาไว้ ถึงแม้ในช่วงนี้เศรษฐกิจจะไม่ดี

ค้าขายลำบาก แต่ถ้าหากต้องการให้ค้าขายดีขึ้นบ้างในช่วงนี้ก็ลองมอง

รอบตัวดูว่าได้ทำตาม 9 สิ่ง ตามคำบอกต่อกันมาจากคนโบราณหรือไม่

ถึงแม้อาจจะค้าขายดีไม่เท่าเดิมเนื่องจากเศรษฐกิจแต่ก็จะไม่ติดขัด ทุก

อย่างจะราบรื่น มีปัญหาก็จะแคล้วคลาดผ่านพ้นไปได้ และไม่เพียง

เฉพาะคนที่ค้าขายเท่านั้น ไม่ว่าทำอาชีพอะไรก็สามารถนำไปทำตามดูได้

1 อย่าปล่อยให้กระเป๋าสตางค์ว่างเปล่า

กระเป๋าสตางค์ หรือกระเป๋าที่เราไว้เก็บเงินนั้นไม่ควรปล่อยไว้ให้ว่าง

เปล่า เพราะจะยิ่งเหมือนเป็นการทำให้ไม่มีเงิน และหากเราซื้อกระเป๋า

เงินใบใหม่ แนะนำให้ใส่เงินจำนวน 900 หรือ 9,000 บาท ในวันที่

พระจันทร์เต็มวง เพื่อเป็นการเอาโชค เอาฤกษ์เอาชัย เสมือนเป็นการ

เรียกเงินเข้ามาในกระเป๋า ให้มีเก็บและมีมาตลอดไม่ขาด

2 เมื่อเจอเหรียญตกอยู่ ไม่ให้เดินผ่านเลยไป

หากเดินๆอยู่แล้วพบเจอเหรียญที่มีคนทำตกเอาไว้ ก็เปรียบเหมือนเป็น

โชคดีที่เราได้พบเจอ ควรเก็บไว้และนำไปทำบุญ หรือหากเจอเหรียญที่

ตกอยู่แล้วไม่สนใจที่จะเก็บ หรือเดินข้ามผ่านไป เหมือนเป็นการไม่เห็น

คุณค่า คนโบราณเชื่อว่าจะทำให้อับโชค

3 ไข่และส้ม ควรมีไว้ตลอดอย่าให้ขาด

บ้านที่เราอยู่อาศัย หรือร้านที่เราขายของนั้นควรจะต้องมีไข่และมีส้มวาง

เอาไว้ตลอด อาจจะวางใส่ไว้ในตะกร้า วางไว้ในครัวหรือบริเวณห้อง

รับแขก เหมือนเป็นการเรียกความสุข ความสมบูรณ์ ความโชคดีให้เข้ามา

ในที่อยู่อาศัยและคนในบ้าน

4 ไม่ควรให้ผ้าเช็ดหน้าเป็นของขวัญ

เนื่องจากผ้าเช็ดหน้านั้นคนโบราณเชื่อกันว่าเหมือนมีผ้าเช็ดหน้าไว้

สำหรับซับน้ำตา เหมือนเป็นสัญลักษณ์ของความเศร้า เสียใจ จึงไม่นิยม

นำผ้าเช็ดหน้ามาให้เป็นของขวัญหรือเป็นของฝาก เหมือนเป็นการให้

เพื่อไปเช็ดน้ำตา มีเรื่องที่จะทำให้ต้องพลัดพรากจากกัน ควรหาของ

อย่างอื่นที่มีความหมายดีๆให้กันจะดีกว่า

5 ไม่ควรปล่อยให้ห้องครัวรก

เนื่องจากเชื่อกันว่าห้องครัวนั้นเปรียบเสมือนพลังงานและขุมทรัพย์ของ

บ้านรวมไปถึงผู้ที่อยู่อาศัย หากปล่อยให้ห้องครัวเลอะ ไม่ทำความ

สะอาด เหมือนเป็นการไม่ดูแลขุมทรัพย์ของเรา เงินทองที่ได้เข้ามาก็จะ

มีการจ่ายออกไปจนหมด มีเรื่องที่ทำให้ต้องใช้จ่ายเงินอยู่เสมอ

6 ไม่ควรปล่อยให้กระจกขุ่นมัว

กระจกภายในบ้านหรือภายในร้านค้า หรือร้านอาหาร ไม่ว่าจะเป็นส่วน

ไหนก็ควรหมั่นเช็ด ทำความสะอาด ไม่ปล่อยให้ขุ่นมัว รวมไปถึงกระจกที่

แตกเป็นรอย ไม่ควรเก็บเอาไว้ในบ้าน เพราะมีความเชื่อว่าจะส่งผลไม่ดีต่อผู้อยู่

7 ไม่ควรหันหัวเตียงชนกับผนังห้องน้ำ

การหันหัวเตียงนอนชนกับผนังห้องน้ำ จะส่งผลทำให้ชีวิตอับโชค และ

นอกจากนี้ การตั้งเตียงนอนโดยการหันปลายเตียงไปตรงกับประตูทาง

เข้าออกของห้อง คนโบราณมีความเชื่อว่าจะทำให้นอนฝันร้ายอยู่บ่อยครั้ง

8 ควรพูดจาดี

พูดดีเป็นศรีแก่ปาก การพูดจาก็เหมือนเป็นการบ่งบอกลักษณะนิสัย และ

ยังเปรียบเสมือนกับเส้นทางชีวิต อยา กถ้าต้องการจะใช้ชีวิตที่ดีก็ต้องใช้

คำพูดดีๆ คิดดีทำดีจะส่งผลให้มีแต่สิ่งดีๆ เข้ามาหาตัวเรา หากใช้คำพูดที่

ไม่ดีต่อผู้อื่น อยู่เสมอก็มักจะมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้ามาหา ก็ไม่มีใครต้องการ

เข้าใกล้หรือข้องแวะด้วย

9 ไม่ควรปล่อยให้หิ้งพระมีฝุ่นเกาะ

หากบ้านไหนหรือร้านไหนที่มีหิ้งพระหรือห้องพระอยู่ควรหมั่นดูแล

ทำความสะอาดการกวาด เช็ดถู การเปลี่ยนน้ำดอกไม้ โต๊ะต่างๆ ควร

ทำให้สะอาด เพราะหิ้งพระถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพบูชา จะช่วยให้

โชคให้ลาภ ให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิต

สิ่งต่างๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล แต่ก็เหมือน

เป็นเรื่องพื้นฐานที่หากทำแล้วจะส่งผลดีต่อตัวเราอยู่แล้วเช่นกัน ไม่ว่าจะ

เป็นการทำความสะอาด การพูดจาดีล้วนเป็นสิ่งดีๆพื้นฐานในชีวิตของเรา

ความเชื่อถือเป็นส่วนหนึ่งที่ชักจูงเราเท่านั้น หากทำได้แบบนี้แล้วรับรอง

จะมีแต่เรื่องดีๆอย่างแน่นอน

ที่มา : Postsod