ต้นไม้ม ง ค ล 7 ชนิด เสริมโชคลาภ

ต้นไม้ม ง ค ล 7 ชนิด เสริมโชคลาภ

ปัจจุบันนี้หล า ยๆ คนนิยมที่จะปลูกต้นไม้มงคลกัน มากขึ้น เพราะมีความเชื่อว่าหากมีต้นไม้มงคลไว้ในบ้านจะช่วยให้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านจะพบเจอแต่ความสุข ความเจริญ เงินทองไหลมาเทมาต ามความเชื่อของตนเอง บทความนีี้จะบอ ก ต้นไม้ม ง ค ล 7 ชนิด เสริมโชคลาภ ล ไปดูกันเลยว่าต้นไม้มงคลนั้นมีอะไรบ้าง

1 ต้นโกศล

ต้นไม้มงคล ชื่อนั้นพ้องกับคำว่า กุศล จึงเชื่อว่า คือ การสร้างบุญ คุณงามความดีช่วยคุ้มครองให้อยู่เย็นเป็นสุข โกศล เป็นไม้ยืนต้นที่ได้รับความนิยมมาก เนื่องจากสีสันสวยสดของใบ และคุณสมบัติที่ช่วย “เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับบ้านอีกด้วย” เป็นอีกหนึ่งพันธุ์ไม้ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปต ามบ้านต่างต่าง ลักษณะของใบจะใหญ่ และมีสีสันเขียวอมแดงอมเหลืองสลับกัน ดูสวยงามแปลกต า

2 ต้นแก้ว

เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง ที่นิยมปลูกกัน มาก เพราะดอ กแก้วนั้นมักจะส่ งกลิ่นหอมเย็นอย่ างน่าชื่นใจ “ส่ งผลให้มีคนรักดั่งแก้วต าด วงใจ” ลักษณะของดอ กจะมีสีขาว แซมด้วยเกสรสีเขียวและเหลืองให้ความสวยงามในแบบสบายต า

3 ต้นวาสนา

ด้วยความเชื่ อว่า “ทำให้ผู้ปลูกมีโชคและวาสนาที่ดี เกิ ดความสุข สมหวัง” ถือเป็นไม้เสี่ ย งทายถ้าสามารถปลูกได้สวยงามและออ กดอ ก จะทำให้มีโชคลาภ ปรารถนาสิ่งใดก็จะได้ดังหวัง ซึ่งลักษณะของพันธุ์ไม้ชนิดนี้มีใบเรียม แหลม ย าว สีเหลือง หรือสีขาวอมเหลือง ดอ กวาสนามีสีขาวไปจนถึงสีชมพู มีกลิ่นหอม

4 ต้นบานไม่รู้โรย

ถือเป็นไม้ดอ กที่ชื่อเป็น มงคลนามอยู่แล้วว่า บานไม่รู้โรย จะช่วยเสริม “ด้านความรักของผู้อยู่อาศัยและคู่รักให้ผูกพันมั่นคงต่อกัน” โดยปกติเราจะเห็นดอ กบานไม่รู้โรยอยู่ในพานพุ่มไหว้ครูเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งการนำดอ กไม้ชนิดนี้มาประดับตกแต่งมีความหมายว่า “ศิษย์จะให้ความเคารพและเชื่อฟังคำอบรมสั่งสอนไม่มีเสื่ อ มคล า ย เปรียบเสมือนดอ ก บานไม่รู้โรย

5 ต้นโป๊ยเซียน

จะเป็นโป้ยเซียนพันธุ์ใดก็ได้ แต่จะต้องมีดอ กสีเหลืองหรือสีส้ม และจะเป็น มงคลอย่ างยิ่งหากเป็นสีส้มหรือสีเหลืองในดอ กเดียวกัน โป๊ยเซียนไม้แห่งโชคลาภจะนำโชคลาภมาให้กับผู้ปลูก สมัยก่อนเชื่อกันว่า “หากโป๊ยเซียนบ้านไหนบาน 8 ดอ ก 16 ดอ ก ถือเป็นของธรรมดา แต่ถ้า 8 ดอ กนั้นมีสีสวย ขนาดใหญ่ และดอ กเรียงกันเป็นระเบียบ ก็อาจทำให้เจ้าของบ้านมีโชคเป็นเงินแสนได้เหมือนกัน”

6 ต้นพญายอ

มีความเชื่ อกันว่า “จะทำให้ดำเนินชีวิตราบรื่นเป็นสุขสมบูรณ์” อีกทั้งพันธุ์ไม้ชนิดนี้มีสรรพคุณเป็นย าอีกด้วย โดยเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เสลดพังพอนตัวเมีย” มีลำต้นและกิ่งก้านสีเขียวเข้ม

7 ต้นชบา

ถือเป็นต้นไม้มงคลด้วยความเชื่ ออว่า “ให้คุณด้านการงานเจริญก้าวหน้าไร้ปัญหาและอุปสรรค” บางทีมีความเชื่ อว่า ต้นชบา ไม่ควรปลูกภายในบริเวณบ้าน เพราะว่าดอ กชบามักถูกนำไปใช้ในเ รื่ อ งที่ไม่เป็น มงคล อาทิ การนำมาร้อยเป็นพวงมาลัยเพื่อสวมคอนักโทษก่อนประหาร ซึ่งก็ขึ้นอยู่ที่ความเชื่ อส่วนบุคคล

สำหรับบ้านไหนที่ยังข า ดหรืออย า กเสริมเพิ่มเติมความเฮงความร ว ยหรือโชคลาภ ก็เลือ กต้นไม้มงคลต ามเรานำมาฝากกันไปปลูกได้ต ามสะดวกนะคะ รับรองนอ กจากจะได้ความร่มรื่นแล้วยังเสริมด วงให้คุณได้อีกด้วย

ขอขอบคุณ daidee