ช ะต าดีสุด 4วันเกิ ด ชีวิ ตพลิ กไปไก ล จา กไม่ มี จะมั่งมีเห ลื อใช้ เข้าขั้ นเศ ร ษฐีเ ล ยทีเ ดีย ว

ช ะต าดีสุด 4วันเกิ ด ชีวิ ตพลิ กไปไก ล จา กไม่ มี จะมั่ง มีเห ลื อใช้ เข้าขั้ นเศ ร ษฐีเ ล ยทีเ ดีย ว

ถ้าพูดถึงเรื่องของดวงนั้น ก็คงอยู่คู่กับคนไทยเรามานานมากๆ

ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อว่า หลายๆท่านนั้นก็คงเลยดูดวงกัน

แน่นอนอยู่แล้ว และวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ นั้นมาเช็คดวง

ผู้ที่เกิดราศีพฤษภ โชคเข้าหาไม่รู้ตัว

เข้าขั้นร วย วันพุธ

คุณเป็นคนหน้าต าดีแต่เกิ ด ทั้งท่าทาง บุคลิคการพูดการจา น้ำเสียง

ชวนน่าหลงไหล ถ้าเป็นผู้ชายไม่หล่อเข้มก็หล่อน่ารักไปเลย หากเป็น

คุณผู้หญิง จะอ อ กเป็นสาวแ บ๊ วๆ เก าหลีถ้าเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงก็จะ

ดูสวยแบบนางเอ ก ละครยุค 90 คนที่กำลังโสด หลัง 1 เมษ ถึง เป็นต้น

ไป เป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้เจอถูกใจ ซึ่งเป็นเพื่อนของพื่อนที่รู้จักในเ ฟ ส

บุ๊คหรือไอจีคุยกันถูกคอถึงขนาดแทบไม่อย ากวางสายกันเลย แถมยัง

ฐานะดีการศึกษาดีมากๆ แต่ให้ ร ะ วังแฟนเก่าเขาอาจมายุ่มย่ ามได้ ส่วน

คนมีคู่ คนรักของคุณจะช่วยเสริมด ว งคุณให้ห้วงเวลานี๊ของคุณได้เป็น

อย่ างมากจากเจ้านายไม่ปลึ้ม

กลายเป็นถูกชะย า เพื่อนที่ทะเล าะกันกลับมาปรับความเข้าใจกันได้

ด้วยเหตุด้วยผลและยังมีมีเกณฑ์ได้ ล า ภ ล อ ย จากแฟน ชวนแฟนไปใส่

บาตรด้วยกันในเช้าวันพุธยิ่งช่วยเสริมด ว งเฮงการเงินคุณเพิ่มขึ้นไปอีก

ด้านโชคลาภเลขวันเกิ ดญาติแฟนจะให้โชค แนะนำให้ซื้อกับชายผอม

สูงที่เร่ขายใกล้คลินิคความงามด ว งจะถูกโ ฉ ล กกับท่าน มีเกณฑ์จับเงิน

ล้ าน แน ะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย เกิ ดวันเดียวกันเหมือนเพื่อนๆ

หลายๆคนแต่กลับด ว งไม่ดีอย่ างใครเขา

แนะให้ไปไหว้พ ร ะ ปางนาคปรก หลวงปู่ทวด ศาลหลักเมือง ทำบุญด้วย

การล้างห้องน้ำ ห้องส้วมวัดถูพื้นวัด วิหารศาลา น้ำย าทำความสะอาด

อุปกรณ์ กวาดลานวัด ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า รองเท้า จะดีกับตัวท่านมานัก

แลและยังช่วยสะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอ ก พูนยิ่งๆขึ้น และสำหรับ

ในปี 2564 นี๊ถือเป็นปีที่ด วงชะต าท่านเองก็มีเกณฑ์เป็น เ ศ ร ษ ฐีใหม่

ป้ายแดง ก่อนสิ้นปี ทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัทหรือรับ

ราชการก็มีเกณฑ์ก้าวหน้ า หากคิดทำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่ง โดยเฉพาะ

ค้าขายอ อ นไลน์ หยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง ทีสำคัญ ความขยัน

ความเ พี ย ร ไม่เอาเปรียบ ไม่ ค ด โ ก ง จะทำให้ ด ว งท่านดีย าวๆจนถึง

ปี 2564 เลย

มีคนคอยอุปถัมภ์ วันอังคาร

คุณเป็นคนที่มีเ ส น่ห์ดึงดูดกับเ พ ศ ตรงข้ามมากๆถ้าเป็นผู้ชายจะหล่อ

ไม่มาก แต่เป็นคนน่าเดินไปหา น่าคุยด้วย น่าทำความรู้จัก แต่ด้วยความ

เป็นคนมีม า ดคนเลยจะดูคุณห ยิ่ งๆ หากเป็นคุณผู้หญิง ด้วยลุคท่าทาง

คนภาย น อ กมองเข้าไป จะดูเหมือนสาวเจ้าชู้แววย าแฝงด้วยความเซ็

กซี่ บางทีแ ค่เดินไปคุยคนก็ดันมองว่าไปไปอ่อยผู้ชาย คนที่กำลังโสด

หลัง 1 พฤษภาคม เป็นต้นไป เป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้เจอถูกใจ ตรงสเปค

คุณทุกอย่ าง แถมเป็นคนจิตใจดีมากๆอีกด้วย แต่ให้ ร ะ วังครอบครัวเขา

จะไม่ปลึ้มคุณแต่หากคบดูใจกันไปย าวๆเกิน 2 ปี มีสิอทธิ์ได้แต่งงาน

ส่วนคนมีคู่ คนรักของคุณจะช่วยหนุนด ว งคุณที่กำลังตกตอนนี๊ช่วยให้

หนักกลายเป็นเบา เจ๊งกลายเป็นเฮงเพียงชวนกันไปทำบุญร่วมกันทุกๆ

อย่ างจะคลี่คลาย แถมมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน อีก 3 เดือนต่อ

จากนี๊ ด้านโชคล าภเลขทะเบียนรถญาติแฟนจะให้โชคชุดใหญ่มีเกณฑ์

จับเงินล้าน

โชคลาภวิ่งเข้าหา เกิ ดวันเสาร์

คุณเป็นคนดูน่าเ ก ร งขาม คำพูดน้ำเสียงดูน่า เ ก ร ง น่าเคารพ คนบางคน

ที่อายุมากกว่าคุณหากเพิ่งรู้จักยังคิดว่าคุณเป็นพี่ ถ้าเป็นผู้ชายจะดู

บุคลิคน่าเกรงขามหลายๆคนชอบมาปรึกษาปัญหากับคุณ หากเป็นคุณผู้

หญิง จะดูลุคเป็นพี่สาวที่ใจดีกับน้องๆ เป็นสาวมั่นทำงานเก่งให้คำ

แนะนำที่ดีกับน้องๆได้ คนที่กำลังโสด หลัง 1 เมษถึง เป็นต้นไปเป็นต้น

ไปมีเกณฑ์ได้เจอถูกใจ จากการเดินทางไปต่างจังหวัด เป็นคนที่คุณเฝ้า

รอมาแสนนานแต่ให้ ร ะ วังเรื่ องฐานะของคุณและเขาอาจก่อปัญหา

เรื่ องความไม่เท่าเทียมกันได้ อันนี๊คนสองคนต้องมานั่งคุยทำความ

เข้าใจกัน ส่วนคนมีคู่ หากใครที่แต่งงานแล้วหวังอย ากได้เบบี้ตัวน้อย มี

เกณฑ์สมหวังสูง คนที่เริ่มสร้างฐานะจะได้เก็บเงินก้อนเพื่อดาวน์บ้าน

ดาวน์รถ เพื่อเริ่มต้นชีวิตครอบครัวด้วยกันการงานดีมากๆ เพื่อนร่วมงาน

หนุนทุกอย่ าง ยกให้เป็นหัวหน้าเลย จากที่คุณชอบไปช่วยเหลือเรื่ อง

งานกับคนอื่น ทำให้ใครๆในที่ทำงานต่างก็พากันรักคุณ อย่ าลืมชวนแฟน

ไปถวายสังฆทานในวันเสาร์มีเกณฑ์ถูกสลากก้อนใหญ่สูงมีเกณฑ์จับเงิน

ล้าน ได้ซื้อบ้านสมใจ แนะนำให้ซื้อกับหญิงอวบขาวที่เร่ขายใกล้ห้าง

โลตัส บิ๊กซี ด ว งจะถูกโฉลกกับท่าน แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อย

เกิ ดวันเดียวกันเหมือนเพื่อนๆหลายๆคนแต่กลับด ว งไม่ดีอย่ างใครเขา

แนะบูชาพ ร ะ แก้วมรกต หลวงพ่อโสธร พ ร ะ พรหม พ ร ะ อินทร์ แม่พ ร ะ

โพสพ เจ้าแม่กวนอิม พ ร ะ พิฆเนศ จะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วย

สะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอ ก พูนยิ่งๆขึ้นและสำหรับในปี 2564 นี๊ถือ

เป็นปีที่ด วงชะย าท่านเองก็มีเกณฑ์เป็นเศ ร ษ ฐีใหม่ ป้ายแดงก่อนสิ้นปี

ทั้งกับคนที่ทำกิจการส่วนตัว พนักงานบริษัท หรือรับราชการก็มีเกณฑ์

ก้าวหน้า หากคิดทำอาชีพเสริมก็มีเกณฑ์รุ่งการหมั่นทำทาน ทำบุญ ทุก

ครั้งที่มีโอ กาส ก็จะช่วยเสริม ด ว ง เสริมบุญบารมีเก่าที่มีอยู่ ให้เพิ่มพูน

ขึ้นไปอีกได้อ่ านแล้วดี กดแ ชร์เป็นกุศล เผื่อเพื่อนๆที่เกิ ดวันเดียวกับ

ท่านร าศีเดียวกับท่านจะได้อ่า นไปด้วยขอให้ท่านป ร ะ สบพบเจอแต่สิ่ง

ดีๆในชีวิต โชคลาภม ากมาย ขอให้รว ยทรัพย์ ร วยโชค มีบ้าน มีรถ มี

ทรัพย์สมบัติ ภายในปีนี๊ด้วยเท อ ญ ส าธุบุญบารมีส่งผล

รับทรัพย์ชุดใหญ่ วันอาทิตย์

คุณเป็นคนน่ารักตั้งแต่เกิ ด เป็นที่ใครๆก็อย ากอยู่ใกล้ อย ากเล่นด้วย

อย ากเป็นเพื่อนด้วย ถ้าเป็นผู้ชายจะขีเล่น ตลก มีมุขมา ห ย อ ดมาแซว

ทำเอาสาวๆหลง หากเป็นคุณผู้หญิงก็จะเป็นสาวอารมดี ชอบ ห ย อ ด

ชอบอ่อยทีเล่นทีจริงๆ ทำเอาหนุ่มเดาทางไม่ถูกนี่เล่นหรือเอาจริง หาก

เป็นผู้ใหญ่แล้ว ก็จะเป็นสาวลุคนางงามดูออร่าจับมากๆ

คนที่กำลังโสด หลัง 1 เมษ เป็นต้นไปมีเกณฑ์ได้เจอถูกใจ จากการ

แนะนำให้รู้จักจากเพื่อน คนนั้นเค้าจะเป็นเพื่อนสมัยเรียนของเพื่อนคุณ

หน้าต าดีฐานะดีมากๆขอบอ ก แต่ให้ ร ะ วังไว้เพื่อนคุณเองที่เป็นแม่สื่อก็

แอบรักเขาเหมือนกัน ส่วนคนมีคู่ หนี๊สินบางส่วนของคุณจะถูกแฟนคุณ

แบ่งเบาให้ เหมือนยกภูเขาอ อ กจากอ ก เลย การงานอยู่ในช่วงเป็นลูก

รักบริษัท ทำอะไรก็ดี เสนออะไรไปก็เข้าย าเจ้านายไปหมดการเรียนก็รุ่ง

มีเ ก ร ดสวยๆหลายตัว ทำให้พ่อกับแม่ยิ้มออ ก

อย่ าลืมชวนคู่ของคุณไปทำบุญปล่อยสั ต ว์จะช่วยหนุน ด ว งดีด ว งเฮง

คุณให้อยู่ได้นานอีกสักเดือนสองเดือน ด้านโช ค ล าภความฝันรุ่งสาง

ของห า ยจะให้โชคแนะนำให้ซื้อกับพ่อค้าเร่สูงใหญ่ที่เร่ขายใกล้ร้าน

ทอง ด ว งจะถูกโฉลกกับท่าน มีเกณฑ์ถูกร างวั ลหลักล้ าน ได้ซื้อบ้าน

สมใจ แนะไว้สำหรับท่านที่ทำบุญมาน้อยเกิ ดวันเดียวกันเหมือนเพื่อนๆ

หลายๆคนแต่กลับดว งไม่ดีอย่ างใครเขา แนะให้สร้างพ ร ะ หล่อพ ร ะ

หรือบำบุญด้วยหนังสือส วดมนต์ จะดีกับตัวท่านมากนักแล และยังช่วย

สะสมบุญบารมีให้ตัวเองให้พอ ก พูนยิ่งๆขึ้น สาธุ

ขอขอบคุณ verrysmilejung