จำไว้นะ เวลาไปทำบุญที่ไหนก็ตาม “ให้อธิษฐานแบบนี้” (หลวงปู่ดู่)

จำไว้นะ เวลาไปทำบุญที่ไหนก็ตาม “ให้อธิษฐานแบบนี้” (หลวงปู่ดู่)

คนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักอธิษฐานว่า ขอให้รวย ขอให้สุขภาพแข็งแรง

ขอให้ได้ยศตำแหน่ง ฯลฯ แต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่าย สั้น ครบวงจร

เป็นประโยชน์ครบถ้วนกว่ามากหลวงปู่ดู่เคยสอนไว้ว่า เวลาทำบุญให้

อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่า “ขอให้ประสบแต่ความดี ปราศจากความทุกข์”

เพราะคำว่า ความดี นั้นรวมครบหมด ทั้งรวย สุขภาพดี มียศตำแหน่ง มีคน

รักเมตตา ฯลฯ ส่วนปราศจากความทุกข์ก็ตัดสิ่งไม่ดีหมดทุกอย่ าง ไม่มี

ทุกข์ ไม่มีโ ร คภัย ไม่มีอุปสรรค ไม่มีศัตรู ฯลฯ

ที่สำคัญคือ การ “พบแต่ความดี” นั้นสำคัญมาก เพราะแม้เราจะขอพรจน

ร่ำรวยจริง แต่ไม่ดี เงินนั้นเราอาจเอาไปเล่นพนัน ไปซื้อย าบ้า สุดท้ายก็

พาไปนรกแม้จะมียศตำแหน่งแต่ปราศจากความดี ก็อาจเอาตำแหน่งไป

ข่ ม เ ห ง คนอื่น คดโกงประเทศชาติ ก็มีนรกเป็นที่ไป แม้จะมีแต่ใครๆก็รัก

เมตตา แต่หากเราไม่ดี เราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้ หลอกคนนี้ให้รัก คน

นั้นให้หลง สุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกัน และไปนรกกันทั้งห มู่

“การขอให้พบความดี” จึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุด เพราะผู้ที่จะทำความ

ดี ต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใด ดังนั้นเมื่อมีปัญญา

แม้จะเกิดมาจน ก็ใช้ปัญญาหาเงินจนรวยได้

แม้จะเกิดมาต่ำต้อย ก็ใช้ปัญญาทำงานหายศตำแหน่งมาได้ไม่ย าก แม้

เกิืดมาไม่มีใครรัก แต่หากมีปัญญารู้จักพูดจา ใครๆก็จะหันมารัก ที่สำคัญ

คือเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโญชน์ ไม่ควรทำ ความดี มีแต่

ประโยชน์และควรทำ ดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้ และโลกหน้า

มีแต่สุคติเป็นที่ไป นรกไม่ได้เยี่ยมเยีน ใครอยู่ใกล้ก็มีความสุข

ที่มา verrysmilejung