จงอย่ าให้อภั ยกับคนที่ทำ 5 สิ่งนี้กับตัวคุณถ้าไม่อ ย ากเสียใจซ้ำๆ

จงอย่ าให้อภั ยกับคนที่ทำ 5 สิ่งนี้กับตัวคุณถ้าไม่อ ย ากเสียใจซ้ำๆ

ความรักคือสิ่งที่สวยงามเสมอ แต่ถ้ารักแล้วเหนื่อ ย ไม่ต้องมีจะดีกว่า

จงจำไว้ว่า หากคนรักของคุณได้ทำ 5 สิ่งเหล่านี้ กับคุณเมื่อไหร่

หากคุณให้อภั ยซ้ำแล้วซ้ำเล่า ตัวคุณเองนั่นแหละจะ เป็นคนที่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น

1 ทำ ร้ า ย ร่างกาย

เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้หญิงหลายๆคน ยอ มไม่ได้หากคนรักของคุณได้กล้า ทำคุณขนาดนี้ไม่ว่าจะเป็นในขณะ ที่เขาโมโหตอนทะเลาะ หรือเพียงแค่อารมณ์ชั่ววูบ ก็ต ามนั้นหมายความว่า สิ่งที่เขาทำลงไปนั้น เขาควบคุมอารมณ์ควบคุมสติตัวเองไม่ได้ ซึ่งถ้าหากว่าคุณได้ใช้ชีวิตอ ยู่ร่วมกับเขาต่อๆ ไป นานวันเข้าเขาก็อาจจะทวีความแรงนั้นขึ้น

2 นอ กใจ

มีคนใหม่การมีความรักสิ่งหนึ่งที่ทำให้เจ็บช้ำใจนั่น คือ การนอ กใจการมีคนอื่นสิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ทำ ร้ า ย จิตใจของคนรัก คุณเป็นอย่างมากความไม่ใยดี ความไม่ใส่ใจและนั่น หมายถึงเขากำลังดูถูกความรัก ของคุณที่คุณมีให้ เขาได้มองคุณเป็นสิ่งของที่ยังไงก็ไม่ทิ้งเขา หากคนอ ยู่กับผู้ชายแบบนี้ คุณจงดึงตัวเองออ กมาจากคนเหล่านี้ เพราะไม่อย่างนั้น คุณจะเป็นคนที่เสียใจอ ยู่ฝ่ายเดียว

3 โ กห กหน้าเฉย

หากคนรักของคุณโกหก ในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ เรื่องที่คุณจับได้หรือ เรื่องที่คนจับไม่ได้ก็ต าม สิ่งนี้จะทำให้ชีวิตของคุณ ไม่มีความสุขเพราะการโกหก เกิดจากคนที่ไม่จริงใจ หากเขาโกหกคุณมากเ ท่าไหร่ เขาก็ไม่มีความจริงใจกับคุณมากเท่านั้น

4 ไม่ให้เกีย รติ

ครอบครัวคุ ณการใช้ชีวิต อ ยู่ร่วมกับคนรักของเราสิ่งหนึ่ง ที่สำคัญนอ กจากความรักนั้นคือ การให้เกียรติต่อคนภายในครอบครัว ของคุณหากเขาไม่ได้ให้เกียรติคนในครอบครัวของคุณ นั่นหมายถึงเขาไม่ได้รักคุณอย่างจริงใจเลยสักนิด เขาเพียงแต่ว่าในสิ่งที่คุณมีก็เท่านั้น

5 ทำให้คุณเกลี ย ดตัวเอง

การมีความรักที่ดี เป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุข แต่ถ้าหากว่าการมีความรัก และทำให้คุณเป็นทุกข์มีความทุกข์มากกว่ามี ความสุข หรือหมายถึงการที่คุณเกลียดตัวเองมากขึ้นเท่าไหร่ นั่นแหละคือ สั ญญา ณที่สามารถบ่งบอ กได้ว่า คุณไม่ได้มีความสุขในการใช้ชีวิตคู่เลยสักนิด

อ ย ากให้คุณได้ลองเช็คความสัมพันธ์ของคุณ กับคนรักแล้วพบว่าหากคุณกับค นรักมีสิ่งเหล่านี้ ก็จงกลับมาคิด ทบทวนดูดีๆว่าแท้จริงแล้วคุณมีความสุขกับรักครั้งนี้หรือไม่มันทำให้คุณได้เป ลี่ย นแปลงตัวเองไปหรือเปล่า หรือจริงๆแล้วเป็น แค่ความรักที่คุณหลอ กตัวเองกันแน่