งานหนักไม่ได้ทำให้ร ว ย แต่ทำงานอย่ างคนฉลาดถึงจะร ว ย

งานหนักไม่ได้ทำให้ร ว ย แต่ทำงานอย่ างคนฉลาดถึงจะร ว ย

หากวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่มุ่งมั่นตั้งใจทำงาน จนไม่สนใจว่างานนั้นจะหนักหนาสาหัสกับคุณแค่ไหน แต่งานนั้นก้ไม่ได้ทำให้คุณนั้นร ว ย ขึ้น แต่การทำงานอย่ างคนฉลาด ที่ใช้สมองทำงานต่างหากที่ทำให้คุณนั้นร ว ย ขึ้นได้ บทความนี้จะบอ ก งานหนักไม่ได้ทำให้ร ว ย แต่ทำงานอย่ างคนฉลาดถึงจะร ว ย ไปดูกันว่าคนฉลาดเขาจะทำงานแบบไหนให้ตัวเองร ว ย

ยุคนี้เป็นยุคที่ทุกคนทำงานได้ทุกรูปแบบ เพื่อสนองต่อปัจจัยต่างๆในชีวิต รถก็ต้องมี บ้านก็ต้องผ่อน มือถือก็ต้องเปลี่ยน แฟนก็ต้องเปย์ ถ้าไม่ทำงานจะอะไรมาเติมเต็มสิ่งเหล่านี้ได้ ทำงานก็มีเงิน พอมีเงินก็อย ากใช้เงิน แล้วเราก็ต้องทำงานต่อไป แม้แต่คนร ว ย ก็ยังทำงาน แล้วคนหาเช้ากินค่ำอย่ างเราจะอู้งานได้ย่ างไร

ไม่มีใครตกงานแล้วแฮปปี้สักคน ทุกคนต้องการทำงานเพื่อเก็บเงิน มันคือปัจจัยที่สำคัญอันดับหนึ่งในชีวิต เพราะทุกอย่ างดำเนินได้ด้วยเงิน ทุกวันนี้ไม่มีใครปฏิเสธว่าเงินไม่สำคัญ เพราะถ้าลองคิดดูว่าคุณไม่มีเงินคุณจะทำอะไรได้บ้าง ท่องไว้ครับ มีงานก็มีเงิน มีเงินก็ได้ใช้เงิน ชีวิตทุกคนต้องใช้เงิน และต้องทำงานเพื่อแลกเงินครับ

ตอนเด็กๆผู้ใหญ่สั่งสอนให้ขยันเรียน จะได้มีอนาคตที่สดใส หล า ยคนขยันทำงาน มาก แต่ทำไมเงินเดือนไม่ขึ้น หล า ยคนขยัน ทำงานทำไมเจ้านายยังไม่รัก หล า ยคนขยันทำงานหนัก แต่ทำไมยังไม่ร ว ย ทำไมสุภาษิตจีนบอ กว่า ให้กำ จั ดคนขยัน แต่โ ง่ก่อน ?? ขยันแล้วไม่ดี ตรงไหน

ประโยคที่บอ กว่า“อย่ าขยันทำงานหนักอย่ างเดียวต้องทำงานให้ฉลาดด้วย” มันเพียงพอจริง หรือไม่ ต้องรู้เท่าทันความขยัน “หลุมพรางของความขยัน” หลุมพรางความจน

1 ขยันทำในสิ่งที่ไม่ได้รัก

‘การทำงานที่ไม่ได้รัก จะทำให้เราได้โบนัสทุกวัน…เป็นความทุ ก ข์’ ขุนเขาหล า ยคนก้มหน้าก้มต าทำงานหนัก อย่ างขยันในงานที่พวกเขาไม่ได้รัก คุณคิดว่าทำใน สิ่งที่รักกับทำ ในสิ่งที่ไม่ได้รักทำแบบไหน ผลงานจะออ กมามีคุณภาพ มากกว่ากัน ? จงมีฉันทะ จงทำในสิ่งใจรัก ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ทำขอเพียงขยันในสิ่งที่รัก สิ่งที่เชื่อนั่นละเป็นจุดเริ่มต้นของความร่ำร ว ย

2 ขยันให้กับความฝันของคนอื่น

คนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีฝันคนที่ประสบความสำเร็จ ทุกคนจะมีเป้าหมาย ของตัวเอง ความขยั นเป็นเรื่องที่ดี อย่ างไร ก็ต ามมีความขยันอีกแบบ ที่เหมือนจะดี แต่กลับเป็นสิ่งที่คอยขวาง ไม่ให้ร ว ย ก็คือ ‘ความขยันใน การสร้างฝัน ให้คนอื่น’ คนที่ไม่มีเป้าหมายในชีวิต

คือคนที่ต้องทำงาน ให้กับคนที่มีเป้าหมาย ในชีวิต ถ้าคุณยังหาฝัน ของตัวเอง ยังไม่เจอจะมีคนจ้างคุณ ไปทำให้ฝันของเขาเป็นจริง จงถามใจตัวเองว่า ตอนนี้ คุณขยันเพื่อฝันของตัวเอง หรือตอนนี้คุณขยันเพื่อฝันของคนอื่น

3 ขยันเพื่อข า ยเวลาแลกเงิน

เวลาเป็นสิ่งที่มีอยู่อย่ างจำกัด ถ้าขยันทำงาน เพื่อข า ยเวลาแลกเงิน คุณจะไม่มีวันร ว ย ถ้าเลือ กขยัน เพื่อข า ยเวลา 8 ชั่ วโมงต่อวัน ให้กับนายจ้างรายได้ จึงจำกัด ถ้าคุณเลือ กข า ยเวลา เพื่อเงินคุณจะไม่ทีทางได้ พบกับอิสรภาพ ทางการเงิน และอิสรภาพทางเวลา คนร ว ย ต้องการความมั่งคั่ง พวกเขาคิดว่าเวลา เป็นทรัพย ากรที่มีจำกัด เวลาไม่สามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้ และไม่ไหลย้อนกลับ ดังนั้นพวกเขาเลือ ก

ขยันที่จะรับเงิน ต ามผลของงาน โลกระบบทุนนิยมจ่ายเงินต ามอัตรา ความสามารถของคุณ ในการตอบโจทย์ ชีวิตของผู้อื่น ต่างหากนี่คือ กฎเหล็กที่สำคัญที่สุดในโลก ของทุนนิยมที่คุณ ควรจำไว้ให้ได้ตลอ ดกาล ยิ่งคุณตอบโจทย์ชีวิตของผู้อื่นได้ ตรงใจเขามาก ทเขาก็ยิ่งพร้อม จะจ่ายเงินให้คุณมาก และยิ่งมีคนที่คุณตอบโจทย์ได้จำนวน มากคุณก็ยิ่งมีช่องทางการรับเงิน มาขึ้น

4 ขยันเน้นเชิงปริมาณ

การเน้นเชิงปริมาณหมาย ถึงขยันทำให้ได้มากที่สุด ขยันโดยไม่สนใจ ว่างานที่ออ กมา มีคุณภาพดี หรือไม่ย าจกจะใช้เวลาทำงาน มาก‘เท่าที่คุ้น ’ซึ่งหมายความว่าย าจก เคย‘ คุ้น’ กับการทำงาน ด้วยเวลามากแค่ไหน เขาก็จะใช้เวลามากแค่นั้น กับทุก ๆ งานไม่ว่างานนั้น

จะเล็กหรือใหญ่ สำคัญหรือไม่สำคัญก็ต าม ในขณะที่เศรษฐีจะใช้เวลาทำงาน มากเท่าที่ ‘ควร’ นั่นคืองานไหนสำคัญ และใหญ่เขาจะใช้ เวลาอย่ างเต็ม ที่ยิ่งกว่างานอื่น และเน้นการสร้างผลลัพธ์ที่ดีมากกว่า เน้นการใช้เวลา ให้มากเข้าไว้นั่นเอง จงอย่ าขยันเน้น จำนวนจงเน้น ขยันเชิงคุณภาพ

5 ขยันแบบเอาหัวพุ่งชน

แม้ว่าคุณจะมีความขยันที่เต็มเปี่ยมไปด้วย ความรักความฝัน และประสิทธิภาพ ก็ยังย ากจะเป็น เศรษฐีได้ หากคุณยังขยันอย่ างผิ ดพลาดอยู่นั่น คือ ‘การขยันอย่ างตะบี้ ตะบันไม่สร้างสรรค์ และปรับปรุง’ วิมังสาการทบทวน ในสิ่งที่ทำการทบทวนตัวเอง ทบทวนในสิ่งที่ได้คิด สิ่งได้ทำผ่ าน มาว่า เกิดผลดีผลเสียอย่ างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเอง และเป็นเรื่องที่ร่วมคิด ร่วมทำกับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น

ขอขอบคุณ ยืนยิ้ม , มียิ้ม