คำสอน 26 ข้ อของแม่ ที่ฝากถึงลูกสาว ที่ต้องเลือ กคู่ครอง

คำสอน 26 ข้ อของแม่ ที่ฝากถึงลูกสาว ที่ต้องเลือ กคู่ครอง

หากวันนี้คุณเป็นลูกสาวคนหนึ่งที่ต้องเลือ กคู่ครองชีวิตเอง อย ากให้คุณได้ลองอ่ า นคำสอนของคนเป็นแม่ หากคุณอ่า นจบแล้ว คุณจะรักแม่ของคุณมากที่สุด

ในชีวิตของเรานั้น เราจะรักใครมันก็ไม่ผิ ดหรอ กนะ แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด ที่เราต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือ อย่ าเห็นใครดีกว่าหรือรักคนอื่น มากกว่าพ่อแม่ เด็ดขาด เพราะอย่ าลืมนะว่าบนโลกใบนี้ คงไม่มีใครหรอ ก

ที่จะรักและหวังดีกับเราได้เท่ากับพ่อแม่อีกแล้ว ตลอ ดเวลาที่ท่านเลี้ยงดูเรามา ท่านย่อมต้องรัก และผูกพันกับเรามากที่สุด แม้ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเรา แล้วทำให้เรารู้สึกรักมากแค่ไหนก็ต าม

แต่เราก็ต้องเห็นพ่อแม่สำคัญมากกว่านะ เพราะพวกท่านเปรียบเสมือนรักแท้ที่มีอยู่จริง โดยที่เราไม่ต้องไปเสาะหา ไม่ต้องไปต ามหาที่ไหน จงรักท่านให้มากๆ เหมือนที่ท่านทั้งสองรักเรา เชื่อเถอะว่ารักคนอื่นอาจจะมีโอ กาสที่จะต้องเสียใจ และผิ ดหวัง แต่ถ้าคิดจะรักพ่อกับแม่ เราไม่มีวันเสียใจ หรือผิ ดหวังอย่ างแน่นอน

1 ไม่มีความรัก จากช ายใด จะเติมเต็มชีวิตของหญิงใดได้ ลูกต้องรู้จักรักตัวเองให้เป็น

2 ไม่มีเงินใด สุข ใจใช้จ่าย เท่ากับเงินของเราเอง

3 สุขภาพเป็นสิ่งสำคัญและราค าแพง ใช้เงินซื้ อสุขภาพได้ แต่อย่ าใช้สุขภาพไปแลกกับเงิน

4 เกียรติและศักดิ์ศ รี เป็นสิ่งที่เราควรยึดถือ ไม่มีสิ่งใดซื้ อศักดิ์ศรี และชื่อเสียงเราได้

5 กระจกไม่ได้มาพร้อมคำ นิย ามของความงาม จงมองตัวเองด้วยความรัก ลูกสวยในแบบของตัวเอง

6 ลูกไม่ใช่ดาราหน้ากล้อง ไม่มีฉา กถ่ายทำ อย่ าสวมบทใด จงเป็นตัวของตัวเอง

7 ความดูดี ไม่ได้วัดกันที่เสื้อผ้า ป้ายร า ค า ไม่ได้บอ กระดับสังคม

8 รอยยิ้ม เป็นเครื่องสำอางที่สว ยที่สุดของผู้หญิง

9 อย่ าให้คำจำ กัดความใด กำหนดศักยภาพของลูก อาชีพของลูก โลกทัศน์ของลูก และอนาคตของลูก

10 คน มองโลก ในแง่ดี ไม่ใช่คนโลกสวย แต่ที่โลกเขาสวย เพราะเขามองเห็นข้ อดีในทุก ๆ สิ่งที่เกิดขึ้น

11 ไม่ใช่ทุกคนที่ไม่ ดีกับลูกจะเป็นคนไม่ดี และไม่ใช่ทุกคนที่ดีกับลูกจะเป็นคนดี ลูกต้องแยกให้ออ กและปกป้องตัวเองให้ดี

12 หากประสบผู้คน ร้ า ย ๆ จงมองเขาด้วยความรักอย่ างจริงใจ แล้วโลกทั้งใบก็จะยิ้มรับทุกเช้าวันใหม่ของลูก ด้วยความเบิกบานใจ

13 ชีวิตไม่มีธน าคาร อย่ าเอาไปฝากไว้ที่ใคร จงรู้จักรับผิ ดชอบตัวเองให้เป็น

14 การที่ใครมาทำ ไม่ดีกับลูก เราไม่จำเป็นต้องทำไม่ดีตอบกลับ ที่ทำอย่ างนั้นไม่ใช่เพราะเราเป็นคนดี แต่เพราะเราไม่ควรเป็นคนไม่ดีแบบเขา

15 ลูกเข้มแข็งไ ด้ เท่าที่ใจลูกมุ่งมั่น อ่อนโยนไม่ใช่อ่อนแอ

16 ผู้นำที่ดีที่สุ ดในชีวิต ที่ลูกจะหาให้ตัวเองได้ คือตัวลูกเอง

17 เวลามี ค่านัก อย่ ายอมแลกไปกับการนินทาหรืออิจฉาใคร ๆ ออ กไปสร้างสรรค์ทำสิ่งดีมีประโยชน์จะดีกว่า

18 ลูกทัด เทียม งานบ้านไม่ใช่งานของผู้หญิงแต่ฝ่ายเดียว แต่หากเป็นงานของบ้าน ที่ทุกคนที่รักกัน ต่างยินดีช่วยเหลือแบ่งเบาซึ่งกันและกัน อย่ างเต็มใจ

19 ความ คิดเห็นของคน มีทั้งร า ค า ถูกและแพง จงตีค่ามันให้ออ ก และเลือ กซื้ อมันให้ดี

20 อย่ าหูเ บาหลงเชื่อสิ่งใดง่ายดาย จงฉลาดตริตรองเพราะสิ่งที่ลูกรับเข้ามาบ่อย ๆ จะค่อย ๆ หล่อหลอมลูก ให้เป็นคนเช่นนั้นจริง ๆ

21 ผิ ดก็ขอโทษ ซาบซึ้งก็ข อบคุณ พูดสองคำนี้ให้ติดปาก

22 ผิ ดพลาดก็เริ่มต้นใหม่ได้ ล้มก็ลุ กได้ เป็นสัจธรรม เป็นธรรมช าติ และเป็นธรรมดา

23 ผู้ช ายทุกคนสามารถมี ลูกได้ แต่ใช่ว่า ผู้ช ายทุกคนจะสามารถเป็นพ่อที่ดีได้

24 ลูกไม่อาจเป็นที่รักที่ชอ บใจของทุกคน แต่หากลูกรักแม้กระทั่งคนที่ไม่รักลูกได้ ชีวิตลูกจะไม่ต้องแบกสิ่งใดอีกเลย

25 จงเลือ กเหนื่อยเพรา ะหัวเราะ อย่ าเลือ กสบายแต่ต้องร้องไห้ทุกวัน

26 ถ้าอย ากรู้ว่าเขารักลู กมากแค่ไหน อย่ าใช้หูฟังต้องใช้ต ามอง มองว่าเขาเสียสละต่อลูกมากเท่าไร

จงจำไว้ว่า ถ้าเขารักลูกจริ ง เขาจะไม่ทำให้ผู้หญิงของเขาต้องร้องไห้ หรือดูไม่ดีในสายต าของคนอื่น

ขอขอบคุณ 108resources, มียิ้ม