คำสอนของแม่ 15 คำสอน ที่อย ากให้ลูกได้อ่ า น

คำสอนของแม่ 15 คำสอน ที่อย ากให้ลูกได้อ่ า น

ในวันที่แม่นั้นเริ่มแก่ตัวลง และลูกของแม่เริ่มเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ ที่พร้อมจะมีครอบครัวเป็นของตัวเอง และแม่นั้นอย ากเห็นลูกของแม่มีความสุขกับการใช้ชีวิตคู่ของลูก บทความนี้จะบอ ก คำสอนของแม่ 15 คำสอน ที่อย ากให้ลูกได้อ่ า น ไปดูกันว่าความห่วงใยของแม่ที่ออ กมาเป็นคำสอนนั้นมีอะไรบ้าง

ในชีวิตของเรานั้น เราจะรักใครมันก็ไม่ผิ ดหรอ กนะ แต่สิ่งที่สำคัญมากที่สุด ที่เราต้องจำให้ขึ้นใจเลยก็คือ อย่ าเห็นใครดีกว่าหรือรักคนอื่น มากกว่าพ่อแม่ เด็ดข า ด เพราะอย่ าลืมนะว่าบนโลกใบนี้ คงไม่มีใครหรอ ก ที่จะรักและหวังดีกับเราได้เท่ากับพ่อแม่อีกแล้ว ตลอ ดเวลาที่ท่านเลี้ยงดูเรามา ท่านย่อมต้องรัก

และผูกพันกับเรามากที่สุด แม้ว่าจะมีใครเข้ามาในชีวิตของเรา แล้วทำให้เรารู้สึกรักมากแค่ไหนก็ต าม แต่เราก็ต้องเห็นพ่อแม่สำคัญมากกว่านะ เพราะพวกท่านเปรียบเสมือนรักแท้ที่มีอยู่จริง โดยที่เราไม่ต้องไปเสาะหา ไม่ต้องไปต ามหาที่ไหน

จงรักท่านให้มากๆ เหมือนที่ท่านทั้งสองรักเรา เชื่อเถอะว่ารักคนอื่นอาจจะมีโอ กาสที่จะต้องเสียใจ และผิ ดหวัง แต่ถ้าคิดจะรักพ่อกับแม่ เราไม่มีวันเสียใจ หรือผิ ดหวังอย่ างแน่นอน

1 อย่ าลืมตน

หากวันหนึ่งในอนาคตลูกได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงเงินทอง มากมาย จงจำเอาไว้นะลูก ว่าเรามาจากพื้นดิน จงอย่ าลืมดินที่เราเหยียบมาเด็ดข า ด

2 ทุกอย่ างมีสองด้านเสมอ

ลูกจงจำไว้ว่าเหรียญนั้นมีสองด้าน สิ่งใดที่พ่อหรือแม่ของลูกได้ทำผิ ดพลาดไป จงรับรู้และเรียนรู้ความผิ ดพลาดเหล่านี้ เอาไว้คอยเตือนใจลูกว่าอย่ าทำต ามเด็ดข า ด

3 เพื่อน

เรื่องเพื่อนเป็นเรื่องที่แม่ห่วงมากที่สุด ลูกจงเลือ กคบแต่เพื่อนที่ดีจงระลึกไว้เสมอว่า เพื่อนนั้นมีหลากประเภท หากได้เพื่อนดีก็จะนำพากันไปในทางที่ถูกที่ควร

4 ธรรมะ

จงจำไว้ว่าธรรมะมีไว้ให้ปฎิบัติ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกได้รับรับเฉยๆ ถ้าลูกไม่ปฎิบัติธรรม แล้วลูกจะเข้าใจธรรมได้อย่ างไร

5 พี่น้อง

จำไว้นะลูก สิ่งที่แม่ของลูกเสียใจมากที่สุดก็คือ ลูกของแม่เกิดคลานต ามกัน มานั้นไม่รักกัน ลูกมีกันแค่พี่น้อง ลูกอย่ าเห็นคนอื่นดีกว่าพี่น้องเด็ดข า ด และอย่ าอิจฉาซึ่งกันและกัน

6 ใจเขาใจเรา

จงอย่ าเห็นความทุ ก ข์ของคนอื่นเป็นเรื่องตลก หากเขาเดือ ดร้อนก็จงให้ความช่วยเหลือ หรือเป็นที่ปรึกษาที่ดีจงอย่ าซ้ำเติมเมื่อเขาทำผิ ด ให้ลูกระลึกเสมอว่าใจเขาใจเรา หากวันหนึ่งลูกเดือ ดร้อน ลูกจะได้ไม่ต้องอยู่คนเดียว

7 การอ่อนน้อมถ่อมตน

ลูกจงจำไว้ สองมือของลูกไม่ได้มีไว้เพียงแค่เขียนหนังสือ หรือหยิบจับสิ่งของเพียงอย่ างเดียว แต่มือของลูกเปรียบเสมือนพลังแห่งความรัก ความเมตต าจงเป็นคนอ่อนน้อมถ่อนตนเจอใคร ก็ต้องยกมือไหว้ ผู้ใหญ่จะได้รักและเอ็นดู

8 ของขวัญให้แม่

ไม่ว่าจะเทศกาลอะไรก็แล้วแต่ แม่ก็ไม่เคยต้องการสิ่งใดนอ กจากลูก แต่ถ้าลูกอย ากจะให้อะไรแม่คนนี้ จะไม่ขออะไรมาก นอ กจากขอให้ลูกออ กห่างจากอบายมุขอย่ าขับรถประมาท อย่ า สร้างความเดือ ดร้อนให้ผู้อื่น และจงใส่ใจครอบครัว

9 อย่ าหยุดเรียนรู้

ลูกจงรักในการอ่ า น การอ่ า นไม่ใช้เรื่องน่าเบื่อ แต่เป็นโอ กาสที่ทำให้ลูกได้เรียนรู้และเดินต ามความฝัน เป็นรากฐานที่ช่วยให้ลูกประสบความสำเร็จในอนาตได้

10 รู้จักเสียสละ

เมื่อลูกโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ลูกต้องอยู่ในสังคมให้ได้ แม่ไม่อย ากให้ลูกนึกถึงแต่ตัวเองจนลืมเรื่องของส่วนร่วม ลูกต้องเสียสละส่วนตัวเพื่อคนอื่นบ้าง

11 ต่างคนต่างความคิด

ทุกคนต่างมีความคิด ความต้องการที่ต่างกัน ลูกอย่ าพย าย ามบังคับให้คนอื่นทำต ามใจลูก หรือทำต ามความคิดเห็นของลูกโดยไม่รับฟังคนอื่น

12 ลิ้มรสทุกช่วงเวลา

ลูกจงจำไว้ ไม่มีใครมีความสุขได้ตลอ ดเวลา ในบางครั้งเราต้องเจอกับอุปสรรคความไม่สมหวัง และความเสียใจ บ้าง ลูกจงก้าวผ่ านความทุ ก ข์ย ากนี้ไปให้ได้ และเก็บมันเอาไว้เป็นบทเรียน

13 ลูกเอ๋ยเจ้าจงฟัง

แม่คนนี้ไม่มีสมบัติอะไรให้กับลูกเลย นอ กเสียจากความรู้และความดี จงจำไว้ว่าสิ่งเหล่านี้นี่แหละจะคอยอยู่ติดตัวลูกของแม่ตลอ ดไป

14 รู้จักขอโทษ

ลูกจงจำไว้ ถ้าลูกทำผิ ดอย่ าพย าย ามแก้ตัว อย่ าโยนความผิ ดให้ผู้อื่น อย่ ากลบเกลื่อน โดยเฉพาะเรื่องที่ทำให้ผู้อื่นต้องเดือนร้อน แต่จงกล้าที่จะพูดขอโทษออ กมา

15 จงกล้าที่จะฝัน

หากลูกมีความฝันที่อย ากจะทำอะไร อย ากจะไปอะไร อย่ าหยุดคิด หยุดทำ และหยุดฝันง่ายๆ จงตั้งใจและมุ่งมั่น แม่คนนี้จะเป็นทั้งกำลังและแรงพลักดันให้กับลูกด้วยสองมือของแม่แล้วสำหรับคุณล่ะ

จำได้ไหมว่าคำสอนอะไรของแม่ที่ยังจำได้ถึงทุกวันนี้ ลองเอามาเเ ช ร์กันหน่อยนะคะ

ขอขอบคุณ 108resources, มียิ้ม