ความจำมือถือเต็มเร็ว แก้ง่ายๆ ทำได้เอง ไม่ต้องเสียเ งิ นซื้ อมือถือใหม่

ความจำมือถือเต็มเร็ว แก้ง่ายๆ ทำได้เอง ไม่ต้องเสียเ งิ นซื้ อมือถือใหม่

ในทุกวันนี้มีมือถือมากมายหล า ยรุ่นที่ยังให้ความจำมาน้อยนิด และใช้ไปไม่นานก็ทำให้ความจำเต็ม จนคุณอย ากที่จะซื้ อมือถือใหม่ แต่เดี๋ยวก่อน วันนี้เรามีวิธีแก้ ความจำมือถือเต็มได้ง่ายๆ และคุณเองก็สามารถแก้ได้เองอีกด้วย ไปดูพร้อมๆ กันเลยมันมีวิธีแก้ความจำเต็มอย่ างไร

โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ โทรศัพท์มือถือ ( บ้างเรียก วิทยุโทรศัพท์ ) คืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการสื่อสารสองทางผ่ าน โทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้คลื่นวิทยุในการติดต่อกับเครือข่ายโทรศัพท์มือถือโดยผ่ านสถานีฐาน

โดยเครือข่ายของโทรศัพท์เคลื่อนที่แต่ละผู้ให้บริการจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายของโทรศัพท์บ้านและเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการอื่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะคอมพิวเตอร์พกพาจะถูกกล่าวถึงในชื่อสมาร์ทโฟน

โทรศัพท์เคลื่อนที่ในปัจจุบันนอ กจากความสามารถพื้นฐานของโทรศัพท์แล้ว ยังมีคุณสมบัติพื้นฐานของโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เพิ่มขึ้น มา เช่น การส่ งข้ อความสั้นเอสเอ็มเอส ปฏิทิน นาฬิกาปลุก ต ารางนัดหมาย เกม การใช้งานอินเทอร์เน็ต บลูทูธ อินฟราเรด กล้องถ่ายภาพ เอ็มเอ็มเอส วิทยุ เครื่องเล่นเพลง และ จีพีเอส

มือถือความจำเต็มเร็ว อย่ างหนึ่งเลยก็อาจจะมาจากแอพพลิเคชั่นไลน์ ( Line ) แอพแชทที่เรานิยมใช้กันนั่นเอง ซึ่งดูความจุในเครื่องแล้วโดนใช้ไปเยอะมาก 1.8 GB เลย ทั้งที่ก็ไม่ได้โหลดแอพอะไรมากมาย

รู ป ค ลิ ป ไฟล์ต่าง ๆ ในเครื่องก็แทบจะไม่มี ซึ่งไลน์นั้นกินพื้นที่ไปเยอะมากถึง 88 Mb. เลย หากมันกินไปเยอะเกินกว่านี้อีกนั้นก็เพราะว่าการใช้งานของเรา

ประวั ติกา รแ ช ทการสนทนาของเราในแต่ละอย่ างนั้นล้วนเกิดเป็นไฟล์ที่กินพื้นที่ความจำทั้งนั้น เราต้องจัดการลบป ระ วั ติการแ ช ท ไ ล น์นั้นออ ก โดยเฉพาะคุยกันแล้วส่ งรู ป ส่ ง ค ลิ ป ไฟล์อะไรเยอะ ๆ ยิ่งเป็นตัวกินความจำเครื่องเลย ซึ่งก็มีวิธีการลบไม่ย ากเลย

โดยให้เข้าไปที่แอพไ ล น์ ( L i n e ) พร้อมแล้วใช่ไหมที่จะจัดการ เริ่มกันเลย

ไปที่เมนู ‘ตั้งค่า’ แล้วก็ไปที่เมนู ห้ อ ง แ ช ทเลย ( ดูภาพประก อ บ )

จากนั้นก็เลื่อนลงมาดูด้านล่างจะเห็นเมนู ‘ลบข้ อมูล’ ก็ให้กดลบเลย แต่หากเป็นข้ อมูลสำคัญที่ยังลบไม่ได้ก็ให้เช็คดูก่อนว่าอันไหนลบได้ อันไหนลบไม่ได้นะ

และควรจะหาที่สำรองข้ อมูลไว้ก่อนก็ได้เหมือนกัน ซึ่งเราสามารถเลือ กเองได้ว่าจะลบตัวไหนออ ก พอเลือ กได้แล้วก็กดลบได้เลย เพียงเท่านี้เราก็ได้ ท ว ง คื น พื้นที่บนมือถือของเรากลับมาได้แล้ว ลองทำต ามดูนะใครที่มือถือเต็ม

โหลดแอพอะไรมาลงใหม่ ๆ ไม่ได้เลยหรืออย ากจะอัพเดต เ ว อ ร์ ชั่ นใหม่ก็ทำไม่ได้ บางคนหนักถึงขั้นแค่ ถ่ า ย รู ปยังความจำไม่พอเลย แบบนั้นรีบจัดการด่ ว นเลยนะ

ขอขอบคุณ krustory, th.wikipedia.org