คลังประกาศแล้ว 2 กลุ่ม ที่มีสิทธิ์รับเงินวันนี้

คลังประกาศแล้ว 2 กลุ่ม ที่มีสิทธิ์รับเงินวันนี้

จากกรณี รัฐบาลเปิดมาตรการเยียวย า ผู้ที่ได้รับผลกระทบ จ่ายเงินเยียวย า 5000 บาทโดยต้องลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com เท่านั้น ซึ่งล่าสุดได้ปิดการลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ไปแล้ว

ล่าสุด นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ในช่วงที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้จ่ายเงินเยียวย า

ไปแล้วประมาณ 4.9 ล้านราย ในระยะถัดไปจะเริ่มจ่ายในจำนวนที่มากขึ้น หรือราว 700,000 คนต่อวัน เพราะระบบสามารถประมวลผลได้รวดเร็วขึ้น

ทั้งนี้ มีผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์แล้วจำนวน 3.1 ล้านราย ขณะเดียวกัน เมื่อส่งทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า มีผู้ที่แสดงข้อ มูลเป็นเท็จ ทำให้มีคนขอ ยกเลิกการลงทะเบียนหรือ

ยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ในวันแรก คือ 25 เม.ย.นี้ ประมาณ 910,000 ราย โดยทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ หลายจังหวัดลงพื้นที่ตรวจสอบสิทธิ์ทุกวันไม่เว้นวันหยุดเสาร์-อาทิตย์

สำหรับจำนวนผู้สละสิทธิ์ ในกรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือประสงค์จะคืนเงินเยียวย าโดยสมัครใจนั้น มีการแจ้งขอสละสิทธิ์เยียวย าแล้ว 900 ราย ส่วนกลุ่มที่ขอข้อ มูลเพิ่มเติม มีผู้มาให้ข้อ มูลแล้ว 5 ล้านราย ยังขาดอีก 1.3 ล้านราย จึงอ ย ากให้เข้ามาช่วยให้ข้อ มูลโดยเร็วเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทะเบียนเอง

ขณะที่ ในสัปดาห์หน้าวันที่ 27-28 เม.ย.63 จะมียอ ดจ่ายเงินเยียวย ารวม 1.5 ล้านคน แบ่งเป็นวันที่ 27 เม.ย. โอนเงินจำนวน 7 แสนราย

และ วันที่ 28 เม.ย. โอนเงินจำนวน 8 แสนราย ซึ่งกลุ่มที่จ่ายเงินรอบนี้นั้น ได้ตรวจสอบข้อ มูลเรียบร้อ ยแล้วจาก กลุ่มที่ขอข้อ มูลเพิ่มเติม และ กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์

โดยล่าสุดในวันพรุ่งนี้วันที่ 27 เมษายน 2563 คนที่ขึ้นสถานะปรับปรุงสถานะการลงทะเบียนนั้น เตรียมตัวรอรับเงินได้เลยจ้า

ขณะที่ ในสัปดาห์หน้าวันที่ 27-28 เม.ย.63 จะมียอ ดจ่ายเงินรวม 1.5 ล้านคน แบ่งเป็นวันที่ 27 เม.ย. โอนเงินจำนวน 7 แสนราย และ วันที่ 28 เม.ย. โอนเงินจำนวน 8 แสนราย ซึ่ง 2กลุ่ม ที่จ่ายเงินรอบนี้นั้น ได้ตรวจสอบข้อ มูลเรียบร้อ ยแล้วจาก กลุ่มที่ขอข้อ มูลเพิ่มเติม และ กลุ่มที่ขอทบทวนสิทธิ์