คนวาสนาดี หยุดอ่ านได้กำไร คนไร้บุญเลื่อนผ่านข าดทุ น

คนวาสนาดี หยุ ดอ่ านได้กำไร คนไร้บุญเลื่อนผ่านขา ดทุน

ในปัจจุบันนี้เวลามีค่ากับทุกคนเสมอ ไม่ว่าจะแค่เศษวินาที หรือนาทีเดียว แต่เราอย ากให้คุณได้หยุดอ่านบทความนี้เพียงแค่ไม่กี่นาที เมื่ออ่านบทความนี้จบแล้ว คุณสามารถเปลี่ยนทิศทางเดินของชีวิต หรือเปลี่ยนมุมมองของการใช้ชีวิตประจำวันได้

ทุกเวลาย่อมมีค่า หากคุณได้ลองเสียเวลากับการอ่ า นบทความ 3 นาที ชื่อว่าเมื่อไหร่คนได้อ่ า นจบแล้ว ทุกคนจะมีความคิดที่เปลี่ยนไป ชีวิตของคุณอาจจะเปลี่ยนไปอีกทิศทางหนึ่ง ที่ดีกว่าในวันนี้แน่นอน ไม่ว่าคุณจะอายุน้อย หรือว่าอายุมาก

ถ้าทำความเข้าใจและได้รับรู้ เชื่อว่าจะมีสิ่งดีและความสุขเกิດขึ้นในชีวิตในทุกวันที่ตื่น มา สามารถพูดข้อความนี้เป็นประโยชน์สำหรับทุกคน ที่ไหนตอนนี้รู้สึกว่าท้อแท้ในชีวิต กำลังผิดหวัง

เจอปัญหาต่างเข้ามารุมเร้าในชีวิต ถ้าเพื่อนอ่ า นและทำความเข้าใจบทความนี้แล้ว บอ กบุญให้กับผู้อื่นเราก็ยินดี ขออนุโมทนาบุญให้ทุกคนด้วย

1 ถ้าคุณเป็นพวกที่ชอบวิจารณ์คนอื่น จิตใจของคนก็จะต่ำลงในทุกวัน ลองวินิจฉัย ลองสังเกตตัวเองและคนรอบข้างดู ว่าทุกวันนี้ จิตใจของคุณต่ำหรือสูงกันแน่

2 การที่เราใช้ชีวิตอยู่กับปัจจุบัน นั้นเป็นเ รื่ อ งที่ดี ไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่ หยุดทำในสิ่งสำคัญ แต่มันเป็นการเย็บความ ทุ ก ข์ ไปกับเ รื่ อ งไม่เป็นเ รื่ อ งและไม่สำคัญมากกว่า

3 สำหรับในเ รื่ อ งของการแก้ก ร ร มที่ดีที่สุดนั้น นั่นก็คือ การแก้ที่ความคิดและทัศนคติของเราก่อน คำพูดจะต ามมาในทีหลัง แก้การกระทำของตัวเองให้ได้ หยุดมองคนอื่นและโทษคนอื่น ลองหัน มา โท ษ ที่ตัวเองก่อน

4 ถ้าชีวิตนี้คุณคิดว่ามีค่า นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณมีหน้ามีต า แต่ถ้าหากวันไหน เวลาใดที่คุณแก่ชราลงไป คุณค่าของคุณก็จะลดลงและหมดไปต ามกาลเวลาแน่นอน ทุกสิ่งทุกอย่างเหลือไว้เพียงคุณงามความดีเท่านั้น

5 ก้าวแรกในชีวิตของคุณสำคัญเสมอ ผู้ตื่นก็คือผู้ที่ยกความวุ่นวายใจทั้งหล า ยในเ รื่ อ งของคนอื่นให้ออ กจากชีวิตไป แล้วหันกลับมามองก้าวแรกของตัวเอง ว่าการกระทำต่อไปในใจคืออะไร

6 หากชีวิตของคุณจะต้องแข่งขันกับเวลา แต่ถ้าหากใครคนนึงปล่อยวางได้เร็วมากกว่า เขาคนนั้นก็จะมีความสุขเร็วมากกว่า เงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่าง การใช้ชีวิตต่างหากที่เป็นหล า ยสิ่งหล า ยอย่ างให้กับตัวคุณ

7 ได้ดีในวันนี้ต้องขอขอบคุณความคิดและการทำไม่ดีของคนอื่นที่ทำกับเรา เพราะว่ามันทำให้เราได้พัฒนาและอยู่จนถึงทุกวันนี้ได้

8 หากคุณเ ก ลี ย ด ใครสักคนนึง เราก็จะทุ ก ข์ แต่ถ้าหากเรารู้จักการให้อภั ยและมีความเมตต า เราก็จะตกใจสบายใจด้วย

9 สุดท้ายนี้อย่าได้ถือ โ ท ษ โกรธใครนาน บางสิ่งบางอย่างเป็น อารมณ์ ชั่ ววูบเท่านั้น อย่ าเอาคำพูดของคนอื่น มากรีดหรือ แทรกแซงความคิดและจิตใจของเรา เพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ทำให้เราพัฒนาไปไหนเลย

10 ในทุกชีวิตมันสำคัญมาก การจากไปของชีวิตของแต่ละคนเป็นเ รื่ อ งธรรมดา แต่การได้อยู่และใช้ชีวิตในปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่มีค่าและน่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่ง

11 คนเรานั้นฝึกเดินให้เก่งมากเพียงใด การที่เรารู้สึกไม่ดีกับคนอื่น โมโหหรือโ ก ร ธ กับคนอื่น หากเราระงับจิตใจของเราได้เราก็จะเป็นสุขได้มากฉันนั้น

12 ลองสังเกตให้ดี สิ่งใดที่ทำให้เรา ทุ ก ข์ ส่วนใหญ่มักจะเป็นการกระทำของตัวเองทั้งนั้น ส่วนการกระทำของผู้อื่นเป็นสิ่งที่รองลงมา

13 ความทุ ก ข์ทั้งหมดในชีวิต ไม่ได้เกิດจากการที่คนอื่นทำกับคุณเท่านั้น แต่สิ่งเหล่านี้มักจะเกิດขึ้นกับสิ่งที่คุณคิดกับคนอื่น มากกว่า

14 ไม่ว่าคุณจะถูกมากน้อยเพียงใดก็ต าม ทางออ กมักจะอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลเสมอ

15 สำหรับการทำความดีเล็กน้อย แต่สะสมไปนาน สุดท้ายสิ่งเหล่านั้นจะคอยสร้างบุญบารมี สร้างปาฏิหาริย์ให้กับชีวิตของคุณได้อย่ างแน่นอน

16 โปรดจำเอาไว้เสมอว่า ความทุ ก ข์และความเจ็ບทุกอย่าง ไม่ได้เข้ามาเพื่อเป็นการมอบให้กับตัวเรา แต่มันเข้ามา เป็นบททดสอบ ว่าเราอ่อนแอยอมแพ้ได้ช่วงไหน

17 สมมุติว่าชีวิตนี้ไม่มีใครมาทำให้คุณรู้สึกโกรธ คุณก็จะไม่มีทางรู้เลยว่า ระดับจิตใจของคนนั้นอยู่ตรงไหนกันแน่ ถ้าหากไม่มีใครมาทำให้คุณ ทุ ก ข์ คุณก็จะไม่รู้เลยว่า ตัวคุณในปัจจุบันนี้ยังต้องพัฒนาอะไรต่อไปอีก

18 ควรที่จะฝึกจิตและพัฒนาตัวเองอยู่เสมอ สิ่งเหล่านี้จะทำให้คุณหลุดพ้นจากความ ทุ ก ข์ ได้ไปตลอ ดกาล แม้ว่ามันจะไม่หมด แต่มันก็ทำให้เราทุ ก ข์น้อยลง

19 หากคุณเป็นคนหนึ่ง พี่คิดว่าตัวเองนั้น เป็นคนที่มีค่า มีทุกสิ่งทุกอย่างมากมาย สั่งได้ดั่งใจ นั่นก็เป็นเพราะว่าคุณมีเงินมีอำนาจ ลองวันไหนคุณไม่มีเงินไม่มีอำนาจดูสิ คุณก็จะรู้ว่า คุณเป็น ห ม า ดีๆ ตัวหนึ่งเท่านั้นแหละ

20 ถ้าหากคุณและคนรอบตัวเป็นคนที่โมโหง่าย อารมณ์ติดลบง่าย สิ่งเหล่านั้นมักจะฉุดความคิดทำให้คุณรู้สึกไขว้เขว และไม่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่ง ถ้าหากคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ดี อารมณ์ในแง่บวก ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนดังจะประทานพรมาให้กับคุณและคนรอบตัว

หวังว่าจะสามารถเปลี่ยนชีวิตทัศนคติของคุณได้โดยเร็ว หากอ่ า นแล้วรู้สึกว่าดีแนะนำว่าให้เก็บเอาไว้อ่ า นบอ กให้คนรอบข้างได้อ่ า นและได้รู้ เพื่อที่จะเป็นบุญบารมีให้แก่ตนเองและคนอื่น อนุโมทนาบุญ