คนบุญสูง บารมีมาก จะไม่ยอมเลื่อนผ่านอย่างคนไร้บุญ

คนบุญสูง บารมีมาก จะไม่ยอมเลื่อนผ่านอย่างคนไร้บุญ

คนเราเกิดมา ความคิดไม่เหมือนกัน การสั่งสมบุญก็ไม่เหมอนกันเช่นกัน หลายคนชอบ คิดว่รทำไมตนถึงวาสนาไม่ดีเท่าคนอื่น สิ่งแรกที่เราควรเปลี่ยนเลยก็คือความคิดของเราเองค่ะ หากความคิดดี บารมี และบุญก็ตามา

วาสนาบารมี เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าถ้าใครมีแล้วจะเป็นคนสมบูรณ์พูนสุขด้วยลาภยศและฐานะหน้าที่ คนมีวาสนาบารมีดีจะเป็นที่นับหน้าถือตาของบุคคลทุกชั้น แม้หากจะมีผู้ปองร้ า ย

มีคนอิ จ ฉ าริษย า หรือมีคนคิดล้มอำนาจวาสนาด้วยการทำดีทำเด่นแข่งก็มักจะสู้ไม่ได้ แพ้ภัยตัวเองไป จึงมีคำพังเพยที่พูดกันติดปากว่า

หากคิดจะแข่งเรือแข่งแพพอแข่งได้ แข่งบุญแข่งวาสนาแข่งกันย าก

วาสนานั้น หมายถึงความดีงามที่ได้เคยทำสั่งสมไว้มานาน เคยพอกพูนมานานจนกลายเป็นบารมีที่สมบูรณ์เต็มที่ สามารถสนองผลให้ผู้ทำได้ถึงฝั่งแห่งความปรารถนาทุกประการ ทั้งไม่รู้จักหมดสิ้นไปง่าย ๆ เหมือนใช้เงินใช้ทองด้วย

คนมีวาสนาบารมีแม้จะอยู่ในป่าเขา แม้จะเกิดในสลัมในครอบครัวที่คนย ากจน เมื่อได้สร้างวาสนาบารมีต่ออีกก็จะทำให้ชีวิตค่อย ๆรุ่งเรืองขึ้นตามลำดับ จนกระทั่งอยู่ในชั้นแนวหน้าของคนทั้งหลาย

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีรถหรูเพียงใดขับ แต่อยู่ที่ขับรถกลับบ้านได้อย่ าง ป ล อ ด ภั ยหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คุณมีบ้านหลังใหญ่โตเพียงใด

แต่อยู่ที่ในบ้านมีเสียงหัวเราะหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่พ่อแม่เหลือ ม ร ด ก ไว้ให้คุณหรือ ไม่แต่อยู่ที่พ่อแม่แข็งแรง ให้คุณดูแล ป ร น นิ บั ติหรือไม่

ไม่ได้อยู่ที่คุณมีคู่ชีวิตสวยหรือหล่อเพียงใด แต่อยู่ที่เขาและเธอเข้าใจคุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่ลูกของคุณเรียนเก่ง

ทำงานเก่งเพียงใด แต่อยู่ที่กตัญญูรู้คุณหรือไม่ไม่ได้อยู่ที่คำหวานหูหรือเสียงปรบมือ

เมื่อคุณมีเงินนั้นดังเพียงใดแต่อยู่ที่เมื่อคุณ ล้ ม ล งยังมีอีกหลายมือยื่นมา ฉุดให้คุณลุกขึ้นยืนใหม่อีกครั้งหรือไม่

เพราะฉะนั้นอย่ าอ ว ดว่ามีเ งิ นเพราะย าม เ จ็ บ ป่ ว ย นอนโรงพย าบาลมันไม่ต่างอะไรกับ

ก ร ะดาษอย่ า อ ว ดในตำแหน่งหน้าที่ที่มีอยู่ เพราะวันใดที่คุณ ล้ ม ป่ ว ย ยังมีคนเป็นจำนวนมาก

ที่ทั้งเก่งและเยี่ยม ย อ ด รอเสียบตำแหน่งต่อจากคุณ อย่ า อ ว ดรถยนต์ที่คุณขับเพราะวันใดที่คุณจากไป

กุญแจรถก็อยู่ในมือของคนอื่นอย่ าอวดว่ามีบ้านหลังใหญ่โต วันที่คุณจากไปมันก็เปลี่ยนเป็นของคนอื่น

สุขอยู่ที่ใดสุขอยู่ที่ใจรู้ใจได้สุขความสุขของคนเราแตกต่างกัน

บางคนไปท่องเที่ยวเพราะมีเวลามีเงินไม่มีใครให้พะวงบางคนชอบขี่จักรย านได้ออกกำลังกาย

เห็นสิ่งสวยงามที่ ซ่ อ น เ ร้ นอยู่รายทาง บางคนชอบเข้าวัดทำบุญภาวนาทำจิตใจให้สะอาดดื่มด่ำ

ในรสพระธรรมบางคนชอบทำสวนปลูกพืชผักเป็นงานอดิเรกที่แ ส นวิเศษ

ผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมอุทิศตนให้สาธารณะกุศลผู้ที่อุทิศตนให้กับประเทศชาติ

เป็นบุคคลระดับมันสมองเป็นทรัพย ากรที่มีค่าการ เ ลี้ ย ง ดูหลานเขาว่า แ ข น ง

แรงกว่ากิ่งจริงนะ เป็นความสุขที่ได้ช่วยลูกสุดที่รักและเฝ้าดูการเจริญเติบโต

ของเลื อ ดเ นื้ อ เ ชื้ อไข การดูแลสามีและภรรย าสุดที่รักประเสริฐนักคนที่เคยร่วมทุ กข์ร่วมสุขกันมาทำให้รู้ว่า

น้ำต าลไม่มีวันคลายรสหวาน บางคนได้ดูแลบุพการีโชคดีที่ได้ปรนนิบัติ พ ร ะ อ ร หั น ต์สุขที่

ได้ทำเพื่อท่านก่อนสายเกินสุขใครสุขมัน สุขในสิ่งที่ทำไม่จำเป็นต้องเหมือนกันบางคนสวรรค์

อยู่ในบ้านแค่เอนกายมีเพลงเบาๆเขาก็ว่าสุขแล้ว ชีวิตบั้นปลายแตกต่างกันเราไม่จำเป็นต้องเหมือนใครและเอาอย่ างใคร

ขอบคุณที่มา bangpunsara stou ac th