คนที่มีที่ดินต าบอ ด ควรรู้ วิธีการทำให้ ที่ดินต าบอ ด ที่ไร้ค่า ทางเข้า ออ กไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

คนที่มีที่ดินต าบอ ด ควรรู้ วิธีการทำให้ ที่ดินต าบอ ด ที่ไร้ค่า ทางเข้า ออ กไม่ได้ ให้กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง

หล า ยๆ คนในที่นี้มีอีกหนึ่งปัญหาสำหรับคนที่มีที่ดิน หรือจะซื้อที่ดินนั้น อีกปัญหาหนึ่งก็คือ ที่ดินต าบอ ด ซึ่งวันนี้เรามีคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับเรื่องนี้มาให้ได้รู้กัน

ที่ดินต าบอ ด แปลว่า ที่ดินที่ไม่ติดทางสาธารณะ หรือไม่มีทางเชื่อมไปสู่ทางสาธารณะได้ หล า ย ๆ ท่านเคยได้ยินคำว่า ที่ดินต าบอ ด คงเคยผ่านหูผ่านต าไม่มากก็น้อย ที่ดินประเภทนี้มักถูกห้อมล้อมรอบด้วยที่ดินของคนใครก็ไม่รู้

จะเข้าก็เข้าไม่ได้ จะออ กก็ไม่รู้ต้องไปทางไหน เหมือนกับคุณกำลังถูกขังอยู่ในห้องที่ไม่มีทางออ ก ก่อนอื่นต้องอธิบายความหมายของที่ดินต าบอ ดก่อนนะคะ ต ามประมวลกฏหมายเเพ่งเเละพาณิชย์มาตรา 1349

ที่ดินต าบอ ด หมายถึง ที่ดินเเปลงหนึ่งที่มีที่ดินเเปลงอื่นล้อมอยู่จนไม่มีทางออ กถึงสาธารณะได้ หรือที่ดินเเปลงนั้uมีทางออ กสู่สาธารณะได้ เเต่ต้องข้ามบึงหรือที่ชัน

ซึ่งทำให้เจ้าของที่ดินนั้นเดือ ดร้อนเกินสมควร ด้วยเหตุนี้เองกฏหมายจึงให้สิทธิ์เเก่เจ้าของที่ดินเเปลงนั้น สามารถเดินผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ไปสู่ทางสาธารณะได้ค่ะ

ซึ่งทางเดินผ่านนี้ในสายต าของกฏหมายเรียกว่า ทางจำเป็น ดังนั้นหากที่ดินของคุณถูกล้อมโดยที่ดินเเปลงอื่น ก็ถือว่าเป็นที่ดินต าบอ ด ซึ่งสามารถขอให้เจ้าของที่ดินข้างเคียงเปิดทางจำเป็นนี้ได้ เเต่วิธีทำทางผ่านนั้นจะต้องทำดังนี้

1 เลือ กให้พอควรเเก่ความจำเป็น เเละต้องคำนึงถึงที่ดินที่ล้อมอยู่ให้เสีຍห า ยน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้

2 การใช้ประโยช์นจากทางจำเป็นนี้ คุณต้องทดเเทนให้เเก่เจ้าของที่ดินที่ล้อมอยู่ด้วย โดยอาจจะกำหนดกันเป็นเงินรายปีก็ได้ เเละถ้าเจ้าของที่ดินข้างเคียงไม่อนุญาตให้ออ ก

คุณก็สามารถร้องขอต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งเปิดทางจำเป็นได้โดยเสีຍค่าทดเเทนเเก่เจ้าของที่ดินข้างเคียง เพื่อใช้ที่ดินของเขาเป็นทางจำเป็นออ กสู่ถนนสาธารณะค่ะ

เพิ่มเติม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๔๙ บัญญัติไว้ว่า

ที่ดินแปลงใด มีที่ดินแปลงอื่นล้อมอยู่ จนไม่มีทางออ กถึงสาธารณะได้ไซร้ ท่านว่า เจ้าของที่ดินแปลงนั้น จะผ่านที่ดินซึ่งล้อมอยู่ ไปสู่ทางสาธารณะได้ ที่ดินแปลงใด มีทางออ กได้ แต่เมื่อต้องข้ามสระ บึง หรือ ทะเล หรือ มีที่ชัน

อันระดับที่ดิน กับทางสาธารณะ สูงกว่ากัuมากไซร้ ท่านว่า ให้ใช้ความในวรรคต้นบังคับ ที่ และ วิธีทำทางผ่านนั้น ต้องเลือ กให้พอควรแก่ความจำเป็น ของผู้มีสิทธิจะผ่าน กับทั้งให้คำนึงถึง ที่ดินที่ล้อมอยู่ ให้เสีຍห า ยแต่น้อยที่สุด ที่จะเป็นได้

ถ้าจำเป็น ผู้มีสิทธิจะผ่าน จะสร้างถนน เป็นทางผ่าน ก็ได้ ผู้มีสิทธิจะผ่าน ต้องใช้ค่าทดแทน ให้แก่เจ้าของที่ดิน ที่ล้อมอยู่เพื่อความเสีຍห า ย

อันเกิดแต่เหตุที่มีทางผ่านนั้น ค่าทดแทนนั้น นอ กจากค่าเสีຍห า ย เพราะสร้างถนน ท่านว่า จะกำหนดเป็นเงินรายปีก็ได้ ได้รู้แบบนี้แล้ว สำหรับใครที่มีที่ต าบอ ด อย ากจะทำให้มีทางเข้าออ ก ก็สามารถปฎิบัติต ามคำแนะนำเหล่านี้ได้ ถือว่าเป็นประโยชน์มากๆ