ข้อคิดนี้ดีมาก หากวันพรุ่งนี้ ตื่นเช้ามาไม่มีแม่แล้ว

ข้อคิดนี้ดีมาก หากวันพรุ่งนี้ ตื่นเช้ามาไม่มีแม่แล้ว

เมื่อย ามที่เรายังเป็นเด็กพ่อแม่เลี้ยงดูเราเป็นอย่ างดี อย ากได้อะไรหามาให้ทุกอย่ าง อย ากเรียน อย ากทำอะไรท่านก็ทำให้เราทุกอย่ าง วันนี้เราเลยมีบทความ

ข้อคิดนี้ดีมาก หากวันพรุ่งนี้ ตื่นเช้ามาไม่มีแม่แล้ว เพื่อจะได้เตือนสติคนที่ยังไม่เห็นคุณค่าของแม่ อย ากให้อ่ า นบทความนี้ให้จบแล้วคุณจะรักแม่มากขึ้น

ขึ้นชื่อว่าแม่แล้ว ต่อให้ต้องลำบากมากแค่ไหน แม่ก็มักจะคิดถึงลูกก่อนเสมอทุกครั้ง เพราะว่าลูกเปรียบเหมือนแก้วต าดวงใจ ของคนเป็นแม่นั่นเอง

ต่อให้แม่จะไม่มีเงิน หรือจะย ากจน มากแค่ไหน

แต่แม่ก็จะไม่ยอมให้ลูกอ ด หรือหิวเด็ดข า ด แม่ยอมอ ดข้าวอ ดน้ำ เพื่อให้ลูกได้กิน ให้ลูก ได้เติบโต ถึงแม้ว่าแม่จะหิวก็ต ามแต่แม่ก็ย าม

ความรักของแม่นั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์ที่สุดแล้วล่ะ

เราไม่สามารถหาความรักดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหน อย่ าลืมนะว่าบนโลกนี้นั้น เรามีแม่เพียงคนเดียวเท่านั้น สิ่งที่เราควรทำในวันที่เราโตขึ้น มา ก็คือดูแลท่านให้ดี

ให้สมกับที่ท่านยอมอ ดข้าวอ ดน้ำ เพื่อให้เราอิ่มท้อง อย่ าได้คิดที่จะลืมบุญคุณของแม่ หรือคิดที่จะเนรคุณเด็ดข า ด

ไม่อย่ างนั้นเราอาจจะต้องเสียใจมากที่สุด ในวันที่แม่ไม่ได้ อยู่กับเราบนโลกนี้อีกต่อไปก็ได้นะ

ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด คนที่รักเรามากที่สุดนั้นก็คือแม่ หล า ยคนเกิดมาแล้วเคยชินกับการที่มีแม่คอยช่วยเหลือหล า ย ๆ เรื่อง อย ากกินอะไรก็ได้กิน อย ากได้อะไรก็ได้ แม้จะดื้อแค่ไหนแม่ก็ยังให้อภั ย

อาจจะมีดุด่าบ้างแต่ทั้งหมดแม่ทำเพราะว่ารักและอย ากให้ลูกเดินทางไปในด้านที่ถูกที่ควรอย่ างแน่นอน อย ากเรียนส่ งเรียน

อย ากมีเงินให้เงิน เราจะยืมแม่เท่าไหร่แม่ก็ไม่เคยคิดจะทวงคืนหรือคิดดอ กเบี้ยกับลูกเลย

เพื่อให้ลูกอยู่สุขสบายที่สุด มี เ ด็ ก ๆ หล า ยคนที่ต้อง พ ลั ด พ ร า ก จากอ้อมอ กพ่อแม่ ใช้ชีวิตอยู่อย่ างลำพัง

และโดดเดี่ยว เป็น เ ด็ ก กำ พ ร้ า นอนต ามที่สาธารณะ ขอข้าวขอน้ำคนอื่นกิน บ้างก็ โ ด น ไ ล่ โ ด น ตี

เก็ บเศษอา หารป ร ะ ทั ง  ชี วิ ตไ ปอย่ าง ทุ ก ข์ ท ร ม า น ไ ร้ บ้ า น ข า ด

ที่พึ่ง ว่ากันว่าหากข า ดพ่อเหมือนถ่อหัก ข า ดแม่เหมือนแพแตก

ชีวิตของลูกแต่ ละคนไ ร้  ทิ ศ ท า งกระจัดกระจายกันไป

ไ ร้ อ น า ค ต ไ  ร้ ค น นำทาง ไ ร้ ก า ร ศึ ก ษ า กล า ยเป็นเ ด็ ก มีปั ญ ห า ต กเป็นภาระของสังคม

ชีวิตนั้นเป็นเหมือนการข้ามแม่น้ำที่เชี่ยวกราก ภั ย อั น ต ร า ย

รอบด้านพ่อกับแม่ก็เหมือนแพที่จะถ่อให้ลอยข้ามไปได้ถึงเป้าหมายอย่ าง ป ล อ ด ภั ย บางทีหากข า ดพ่อหรือถ่อหักยังพย าย ามใช้มือพายไปแทน

ได้แต่ก็ย ากลำบากพอสมควรแต่ถ้าเมื่อไหร่ข า ดแม่กล า ยเป็นแพแตกไม่เหลือใคร ก็จะจ ม น้ำ m า ยอยู่ตรงนั้น

สำหรับคนที่ยังมีแม่อยู่นั้นถือว่าเป็นสิ่งที่โชคดีที่สุดในชีวิตแล้ว ท่านก็เหมือนเทียนเล่มหนึ่งที่กำลังโดนเปลวเทียนละล า ยแท่งอยู่

ยิ่งเทียนเล่มนั้นส่องสว่างมากเพียงใด แท่งเทียนก็จะยิ่งสั้นลงเหมือนดั่งกับชีวิตแม่ที่ให้ลูก ๆ มากแค่ไหน

อายุขัยก็จะสั้นลงไปทุกวินาที อย่ าลืมว่าพ่อแม่เราแก่ลงทุกวัน ‘อายุที่ได้มา คือเวลาที่เสียไป’ ลูกเองควรจะรัก ดูแลท่าน

ทำให้ท่านมีความสุข ทำให้ท่านภูมิใจ เพราะเทียนเล่มนี้ไม่รู้ว่าจะส่องสว่างได้ถึงวันไหน บางทีก็ริบหรี่

บางทีก็อาจจะดับไปเลยโดยที่เราแทบไม่ทันจะตั้งตัว น้ำต าเทียนก็เปรียบเหมือนน้ำต าแม่ สุดท้ายวันหนึ่งเทียนก็ต้องถูกเ ผ า ไ ห ม้ หมดเหลือเพียงแต่ไส้ดำ ๆ ทิ้งไว้ วาระสุดท้ายของแม่ก็ไม่ต่างกัน

แม้ทุกคนจะต้องพบจุดจบที่ไม่ต่างกันคือเหลือไว้แต่เพียงเรื่องราวให้คนข้างหลังจดจำ เถ้าถ่านเชิงตะกอนเหล่านั้นจะทำให้หล า ยคนได้ย้อนคิด

เสียดาย หากไม่เคยทำอะไรให้แม่ภูมิใจเลย ลองคิดดูหากพรุ่งนี้จะไม่มีแม่แล้ว มันจะเปล่าเปลี่ยวสักแค่ไหน ผู้เป็นแม่นั้นยอมทุกอย่ างเพื่อลูก

แม่ยอมอ ดเพื่อให้ลูกได้อิ่ม แม่ยอม ทุ ก ข์ เพื่อสุขของลูก ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบาย

แม่ยอม ต า ย เพื่อให้ลูก มี ชี วิ ตอยู่ แม่จะคอยเป็นห่วงอยู่ตลอ ดและคอยเฝ้าถามอยู่เสมอว่าลูกเหนื่อยไหม หิวหรือเปล่า อย ากกินอะไรไหม

ลูกอย ากจะได้อะไรแม่จะหามาให้ตลอ ด กลับมาย้อน มองที่ตัวลูกบ้างเคยอย ากจะหาอะไรมาให้แม่หรือเปล่า เคยถามไหมว่าแม่อย ากได้อะไรบ้าง

เคยคิดถึง หั ว ใ จ ของผู้เป็นแม่บ้างไหมลูกเอ๋ย

ต่อให้ลูกไปทำไม่ดีอะไรมา เ ล ว ร้ า ย แค่ไหนแม่ก็ยังไม่เชื่อว่าลูกจะ เ ล ว ลูกก็คือลูกแม่พร้อมจะหาช่องทางช่วยเหลือเสมอ บางคนนั้นทำ ร้ า ย แ ม่

ด้วยวาจา ท่าทาง กิริย า หรือปล่อยให้แม่ต้อง ทุ ก ข์ ก า ย ทุ ก ข์ ใ จ แม่บางคนเลือ กลูกเติบโตมาได้ตั้งหล า ยคน

แต่ว่าลูก ๆ เหล่านั้นบางคนไม่เคยหัน มาเหลวแลแม่เลย ปล่อยให้อยู่บ้านพัก ค น ช ร า ปล่อยให้อยู่อย่ างลำพังกับห ม า แ ม ว หรืออยู่คนเดียว

แม่ก็เฝ้าแต่หวังว่าอย ากจะเห็นหน้าลูก อย ากจะทำอะไรมากมายให้ลูก ทำอาหารให้ทาน ได้เล่นด้วย ได้พูดคุย นั่นคือความสุขของแม่

ลูก ๆ เอ๋ยเมื่อวันนี้ยังมีแม่อยู่ก็จงพย าย ามดูแลท่านให้สุดความสามารถ เพราะว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าวันไหนคือวันสุดท้ายที่เราจะได้เห็นหน้าท่าน วันที่ได้ยินเสียงท่าน บางครั้งก็เล่นกับท่านบ้าง พูดคุย สอบถาม พาเที่ยว พาทานอาหารดี ๆ

ซื้ อของขวัญให้กับท่านบ้าง ดูแลท่านเท่าที่กำลังเราจะไหว ทำให้ท่านมีความสุข หน้าที่ลูกก็มีไม่มากทำไม่ย าก แม้บางคนทำน้อย ดูแลท่านน้อยแต่มันก็ยังดีกว่าการไม่ดูแลท่านเลย

ขอขอบคุณ krustory, มียิ้ม